Колко пъти сте излизали с колеги на „по чашка”?

Сега имате възможност да го направите с нас и да проверите дали алкохолните напитки могат да донесат повече удоволствие и забавление от добре познатите. Нашата програма , ще ви накара да се усмихнете, да проявите своята креативност и да отпуснете „парата” от натовареното работно ежедневие.

Проверете креативността при работа в екип на вашите служители. Вижте начините на реагиране по време на взимане на решение в напрегната и конфликтна среда. Измерете нивото на търпимост при работа под стрес. Разберете има ли търпимост и толерантност между отделните личности в екипа.

Групи от 10 до 30 човека.375px-Flaming_cocktails