team-buildingКога има необходимост  от тийм билдинг:

  • Когато индивидуалните личности, трябва да се сработят с останалата част от екипа и да работят като едно цяло.
  • Когато се търси максимална ефективност на служителите.
  • Когато междуличностните отношения на екипа са в основата на взимане на най-добри професионални решения.
  • Когато в екипа се наблюдават борби на междуличностно и професионално равнище.
  • Когато не се постигат търсените резултати поради екипна несъвместимост.

Всяка тийм билдинг програма е индивидуална и зависи от необходимостта и желанието  на съответния екип.

Програмите биха могли да включват :

·        Ролеви игри и симулации
·        Арт активности
·        Логически задачи
·        Различни физически активности
·        Психологическо тестиране и профилиране

Примерни програми за тийм билдинг:

  • Програми за запознаване на нови служители
  • Изграждане на екип
  • Мотивация за работа и взаимност при изпълнение на задачите
  • Освобождаване от стреса и напрежението по време на работа