Ref № 20 – 001 – ПСИХОЛОГ

Агенция за подбор на кадри „Хермес”  търси да наеме психолог.

Отговорности и задължения:

■ Комуникация и работа с безработни лица;

■ Разработване на програми за обучения;

■ Провеждане на атестация и обучения;

■ Изготвяне на отчети;

■ Участие в организацията на срещи и мероприятия на дружеството;

Изисквания:

■ Умения за работа в екип;

■Компютърни умения – Word, Excel;

■Комуникативност;

■Опит на подобна позиция е предимство.

Предлагани условия:

■ Граждански договор;

 

       Ако считате, че отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете своя автобиография на български език със снимка. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за интервю. Данните, които ни предоставяте, са защитени по смисъла на ЗЗЛД.

     Агенция за подбор на кадри “Хермес 2018” ЕООД притежава удостоверение № 2514 / 19.04.2018 г., издадено от Министерство на труда и социалната политика, за извършване на посредническа дейност при наемане на работа за територията на РБългария.