Builder

Ref № 19 – 013 – Специалист инвеститорски контрол

Клиент ни е утвърдена фирма в строителния бранш.

Отговорности и задължения:

 • Отговаря пряко за срочното и качественото реализиране на планираните капитални вложения за група обекти или отделен обект;
 • Проучва проектите и документациите, работните чертежи, договорите и графиците за строителство;
 • Проучва състоянието на строителната площадка;
 • Контролира изпълнението на всички заповеди издадени от упълномощените органи;
 • Води и отчита ежемесечно извършените работи по реализирането на строителството, съгласно подписаните договори с изпълнителите;
 • Поддържа непосредствен контакт с изпълнителите;
 • Взима участие при сключване на договора за строителство;
 • Съхранява техническата документация за обекта;
 • Следи за правилното съхранение на доставените машини и съоръжения;

Изисквания:

 • Висше / средно строително образование с подходяща специалност;
 • Практически опит като инвеститорски контрол / технически ръководител мин.5 г.
 • Добра компютърна грамотност обслужваща длъжността – MS Office;
 • Опит в изготвяне и контрол на количествено стойностни сметки;
 • Отлично боравене със строителна документация – чертежи, актове и протокол;
 • Да познава нормативните документи в областта на инвестиционната дейност;
 • Отговорност и способност за работа в екип;

Предлагани условия:

 • Трудов договор със срок на изпитание 6 месеца;
 • Работно време – 8 часов работен ден;
 • Местонахождение на работното място: гр. София.

Ако считате, че отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете своя автобиография на български език със снимка. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за интервю. Данните, които ни предоставяте, са защитени по смисъла на ЗЗЛД.

„Агенция за подбор на кадри Хермес 2018“ притежава удостоверение № 2514 / 19.04.2018 г., издадено от Министерство на труда и социалната политика, за извършване на посредническа дейност при наемане на работа за територията на РБългария.