Ref № 021 – 005 – Мениджър проект

Клиент ни е фирма с дългогодишен опит, предлагаща услуги в областта на строителството.

Отговорности и задължения:

 • Организира изпълняваните от фирмата обекти;
 • Ръководи непряко изпълняваните от фирмата обекти;
 • Контролира работата на техническите ръководители и следи за качеството на изпълняваните СМР;
 • Организира воденето на цялата техническа документация за поверените му обекти;
 • Изготвя графици при необходимост и контролира техническите ръководители за спазването на поставените в графика срокове;
 • Съставя количествени сметки и отчита извършената работа в количествено-стойностно изражение;
 • Изготвя оферти при необходимост;
 • Организира закупуването на необходимите материали за обекта;
 • Следи за спазване на изготвения бюджет на обекта;
 • Отчита извършената дейност съобразно вътрешнофирмените правила и документи.

Изисквания:

 • Образование – висше (специалност ССС/ПГС) или средно (строителен техникум);
 • Шофьорска книжка категория В;
 • Владеене на английски език е задължително – писмено и говоримо;
 • Компютърна грамотност: владеене на Microsoft Office и Auto Cad е задължително, а на MS Project е предимство;
 • Отговорност, лоялност, прецизност и коректност към поетите задължения;
 • Комуникативен, организиран и прецизен в работата си;
 • Умения за работа в екип;
 • Изисква се опит на подобна позиция минимум 3 години.

Предлагани условия:

 • Трудов договор със срок на изпитание 6 месеца
 • Конкурентно заплащане;
 • Възможност за развитие в професионална обстановка и приятелски екип;
 • Възможност за специализирани обучения;
 • Местонахождение на работното място – София.

Ако считате, че отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете своя автобиография на български език със снимка. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за интервю. Данните, които ни предоставяте, са защитени по смисъла на ЗЗЛД.

Агенция за подбор на кадри “Хермес 2018” притежава удостоверение № 2514 / 19.04.2018 г., издадено от Министерство на труда и социалната политика, за извършване на посредническа дейност при наемане на работа за територията на РБългария.