Как да наемем чужденец на работа в българска фирма?

Хорариум: 8 уч часа

В семинара ще бъдат разгледани следните теми:

• Кои чужденци могат да работят легално на територията на РБългария.
• Как се наемат на работа чужденци в Република България.
• Разрешение за работа на чужденци – процедура, срокове, такси.
• Единно разрешение за пребиваване и работа – процедура, срокове, такси.
• Назначаване на чужденци без разрешение за работа – процедура, срокове, такси.
• Административно-наказателна отговорност за неспазване режима за назначаване на чужденци.
• Процедура за наемане на лишени от свобода- предимства.

Заяви участие

„Психология на рекламата”

Програмата е ориентирана към работещи в сферата на рекламата и маркетинга или такива, които искат да обогатят знанията си свързани с рекламата от психологическа гледна точка.
Целта е подобряване на социалните и психологическите познания на рекламиста, от гледна точка на мотивацията на потребителите, техните способности за взимане на решения, специфики от психологията на българина и начините за създаване на ефективни реклами, съобразени с таргет групите.

Тренинг-семинара включва информация, дискусии и ролеви игри, насочени към:

• Мотивационни и психоаналитични теории в рекламата
• Психология на цветовете
• Кодиране и декодиране на думите
• Метаезик
• Правила за събуждане на интерес
• Създаване на запомнящи се реклами
• Българска народопсихология

След приключване на тренинг-семинара вие ще можете – да използвате придобитите знания и опит, в създаването на адекватна рекламна стратегия.

Издава се: сертификат

За контакти: 02/9832113 0886984620; e-mail: info@hr-hermes.com

Заяви участие

„Управление на екипи”

Програмата е ориентирана към служители работещи като управители на фирми, мениджъри на екипи, всички, които работят в сферата на човешките ресурси и се нуждаят от повишаване на професионалната си квалификация, както и придобиване на умения за работа с различи типове екипи, както и индивидуалните личности съставящи даден екип.

Целта е подобряване на работната атмосфера, недопускане стресът и напрежението да влияят пряко на изпълнението на професионалните задължения и намаляване влиянието на негативите от изпълнението на служебните задължения. Запознаване с практиките свързани със управлението на екипите.

Тренинг-семинара включва информация, дискусии и ролеви игри, насочени към:
• Типове екипи
• Характеристики на екипите, постигащи резултати
• Формиране на екип
• Управление на екипа
• Лидерство

След приключване на тренинга Вие ще можете – да подобрите начина си на работа, да имате един по-различен поглед върху колегите и подчинените си . Да създадете свой собствен стил на работа, без това да противоречи на фирмените изисквания. Да разберете нещо повече за себе си и как реагирате в напрегната ситуация, както и да откриете възможности за снемане на стреса от работата с група от хора, носеща своите индивидуални и групови специфики.

Издава се: сертификат

За контакти: 02/9832113 0886984620; e-mail: info@hr-hermes.com

Заяви участие

„Управление и решаване на конфликти”

Програмата е ориентирана към всички, които работят в сферата на човешките ресурси и се нуждаят от повишаване на професионалната си квалификация, както и придобиване на умения за работа с различи типове екипи, знания за възникването, управлението и решаването на конфликти, възникнали в трудовия процес.

Целта е подобряване на работната атмосфера, недопускане стресът и напрежението да влияят пряко на изпълнението на професионалните задължения и намаляване влиянието на негативите от изпълнението на служебните задължения. Запознаване с практиките свързани със управлението на екипите.

Тренинг-семинара включва информация, дискусии и ролеви игри, насочени към:
• Управление на конфликти
• Видове конфликти
• Възможни решения при възникнали конфликти

След приключване на тренинга Вие ще можете – да подобрите начина си на работа, да имате един по-различен поглед върху колегите и подчинените си . Да разберете нещо повече за себе си, както да обогатите знанията си за психологическите аспекти на конфликтите. С придобитите знания и успешното им използване, ще имате възможност да предотвратявате възникването на конфликтни ситуации, умело да ръководите екипа си и да решавате конфликтите.

Издава се: сертификат

За контакти: 02/9832113 0886984620; e-mail: info@hr-hermes.com

Заяви участие

„Работа като Телефонен консултант”

Програмата е ориентирана към лица желаещи да се запознаят с работата като телефонни оператори, придобиване на знания и опит за спецификата на работата, както и създаване на умения за работа под стрес и напрежение.

Целта е подобряване на работната атмосфера, недопускане стресът и напрежението да влияят пряко на изпълнението на професионалните задължения и намаляване влиянието на негативите от проведените телфонни разговори. Коректно и точно изпълнение на работните задължения.

Тренинг-семинара включва информация, дискусии и ролеви игри, насочени към:
• Умения за подготовка на разговор
• Умения за започване на разговор
• Обратна връзка – умения за възприемане на инфомацията
• Блокиращи моменти при провеждането на телефонен разговор
• Ефективност при задаване на въпроси
• Принципи на активно слушане и отговаряне
• Необходимост от супервизия на екипа

След приключване на семинара Вие ще можете – да придобиете една основа за работа, като телефонен консултант. Да сте наясно с основните принципи за провеждане на пълноценен телефонен разговор, да откриете своите възможности за извършване на подобен вид дейност и как да се справяте със стреса по време на работа.

Издава се: сертификат
За контакти: 02/9832113 0886984620; e-mail: info@hr-hermes.com

Заяви участие

“Развитие на комуникативни умения”

Програмата е ориентирана към лица желаещи да изградят по-добри лични и делови взаимоотношения, с партньори, колеги или клиенти. Това е една добра основа за самооценка и регулиране на работата в екип , при различни условия на труд.

Целта е подобряване на социалните и психологическите междуличностни отношения, Поглед върху себе си от друга гледна точка и възможност да се научи нещо повече – за собствените реакции, подходи и стил на общуване, както и възможност за разчитане на информацията подадена от друго лице.

Тренинг-семинара включва информация, дискусии и ролеви игри, насочени към:
• Запознанството
• Общуване – функции на общуването
• „Аз-послания”
• Умение за говорене
• Умение за слушане
• Проява на емпатия
• Езикът на тялото
• Аксесоари и предмети, с които се „говори”

След приключване на тренинга Вие ще можете – да разберете техниките за успешно общуване в личен и професионален аспект. Ще умеете да разчитате посланията на събеседника Ви, да умеете да давате адекватна обратна връзка и да боравите правилно с предоставената Ви информация.

Издава се: сертификат

За контакти: 02/9832113 0886984620; e-mail: info@hr-hermes.com

Заяви участие