Ref № – 021 – 010 – Складов работник

За наш клиент търсим:

Отговорности и задължения:

 • Организиране и подреждане на складовото пространство;
 • Приемане и експедиране на материали от и в склада;
 • Извършване на товаро-разтоварни дейности.

 Изисквания:

 • Шофьорска книжка;
 • Опит и свидетелство за управление на мотокар ще се счита за предимство;
 • Комуникативен, организиран и прецизен в работата си;
 • Умения за работа в екип;
 • Отговорност, точност и коректност към поетите задължения;
 • Опит на сходна позиция ще се счита за предимство.

 Предлагани условия:

 • Трудов договор със срок на изпитание 6 месеца;
 • Работно време от 09:00 до 18:00 часа – понеделник – петък;
 • Конкурентно заплащане;
 • Местонахождение на работното място – София, бул. Симеоновско шосе.

     Ако считате, че отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете своя автобиография на български език със снимка. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за интервю. Данните, които ни предоставяте, са защитени по смисъла на ЗЗЛД.

     Агенция за подбор на кадри “Хермес 2018” притежава удостоверение № 2514 / 19.04.2018 г., издадено от Министерство на труда и социалната политика, за извършване на посредническа дейност при наемане на работа за територията на РБългария.

Ref № – 021 – 007 – Търговец

     Клиент  ни е компания занимаваща се с търговия, проектиране, монтаж и доставка на изделия от естествен и технически камък от цял свят.

Отговорности и задължения:

 • Обслужване на клиенти на дружеството по телефон, мейл и на място в офиса;
 • Изготвяне на оферти по запитване на клиенти;
 • Проследяване на изпълнението и доставката на поръчките;
 • Комуникация с контрагенти на фирмата;
 • Работа в екип;
 • Спазване на установените срокове;
 • Разчитане на технически чертежи;
 • Оформяне на фирмени документи;

Изисквания:

 • Завършено подходящо образование;
 • Комуникативни умения;
 • Умения за работа в екип;
 • Компютърна грамотност;
 • Организирана и дисциплинирана личност с желание и мотивация за работа;
 • Ползването на английски език е предимство;
 • Ползването на AutoCAD е предимство;

 Предлагани условия:

 •  Трудов договор ;
 • Петдневна работна седмица – дежури се една събота в месеца;
 • Конкурентно заплащане;
 • Фирмено обучение;
 • Местонахождение на работното място – София, околовръстен път , в близост до с Кривина.

 

     Ако считате, че отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете своя автобиография на български език със снимка. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за интервю. Данните, които ни предоставяте, са защитени по смисъла на ЗЗЛД.

     Агенция за подбор на кадри “Хермес 2018” притежава удостоверение № 2514 / 19.04.2018 г., издадено от Министерство на труда и социалната политика, за извършване на посредническа дейност при наемане на работа за територията на РБългария.

Ref № 021 – 006 – Технически  ръководител

Клиент ни е фирма с дългогодишен опит, предлагаща услуги в областта на строителството.

Отговорности и задължения:

 • Организира и ръководи изпълняваните СМР на строителната площадка;
 • Пряко отговаря за изпълнението на работата от поверените му строителни групи;
 • Контролира качеството на изпълняваните СМР и отговаря за изпълнението им в съответствие с одобрените проекти и техническа спецификация;
 • Организира воденето на цялата техническа документация на обекта;
 • Отговаря за спазването на поставените в графика срокове;
 • Съставя количествени сметки и отчита извършената работа в количествено -стойностно изражение;
 • Организира закупуването на необходимите материали за обекта;
 • Контролира качеството на строителството и материалите, доставяни на обекта и отговаря за отговорното им съхранение;
 • Отчита извършената дейност съобразно вътрешнофирмените правила и документи.

Изисквания:

 • Образование – висше (специалност ССС/ПГС) или средно (строителен техникум);
 • Шофьорска книжка категория В;
 • Владеене на английски език е задължително – писмено и говоримо;
 • Компютърна грамотност: владеене на Microsoft Office и Auto Cad е задължително;
 • Умения за работа в екип, лоялност, отговорност;
 • Комуникативен, организиран и прецизен в работата си;
 • Изисква се опит на подобна позиция минимум 3 години.

Предлагани условия:

 • Трудов договор със срок на изпитание 6 месеца;
 • Конкурентно заплащане;
 • Възможност за развитие в професионална обстановка и приятелски екип;
 • Възможност за специализирани обучения;
 • Местонахождение на работното място – София.

Ако считате, че отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете своя автобиография на български език със снимка. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за интервю. Данните, които ни предоставяте, са защитени по смисъла на ЗЗЛД.

Агенция за подбор на кадри “Хермес 2018” притежава удостоверение № 2514 / 19.04.2018 г., издадено от Министерство на труда и социалната политика, за извършване на посредническа дейност при наемане на работа за територията на РБългария.

Ref № 021 – 005 – Мениджър проект

Клиент ни е фирма с дългогодишен опит, предлагаща услуги в областта на строителството.

Отговорности и задължения:

 • Организира изпълняваните от фирмата обекти;
 • Ръководи непряко изпълняваните от фирмата обекти;
 • Контролира работата на техническите ръководители и следи за качеството на изпълняваните СМР;
 • Организира воденето на цялата техническа документация за поверените му обекти;
 • Изготвя графици при необходимост и контролира техническите ръководители за спазването на поставените в графика срокове;
 • Съставя количествени сметки и отчита извършената работа в количествено-стойностно изражение;
 • Изготвя оферти при необходимост;
 • Организира закупуването на необходимите материали за обекта;
 • Следи за спазване на изготвения бюджет на обекта;
 • Отчита извършената дейност съобразно вътрешнофирмените правила и документи.

Изисквания:

 • Образование – висше (специалност ССС/ПГС) или средно (строителен техникум);
 • Шофьорска книжка категория В;
 • Владеене на английски език е задължително – писмено и говоримо;
 • Компютърна грамотност: владеене на Microsoft Office и Auto Cad е задължително, а на MS Project е предимство;
 • Отговорност, лоялност, прецизност и коректност към поетите задължения;
 • Комуникативен, организиран и прецизен в работата си;
 • Умения за работа в екип;
 • Изисква се опит на подобна позиция минимум 3 години.

Предлагани условия:

 • Трудов договор със срок на изпитание 6 месеца
 • Конкурентно заплащане;
 • Възможност за развитие в професионална обстановка и приятелски екип;
 • Възможност за специализирани обучения;
 • Местонахождение на работното място – София.

Ако считате, че отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете своя автобиография на български език със снимка. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за интервю. Данните, които ни предоставяте, са защитени по смисъла на ЗЗЛД.

Агенция за подбор на кадри “Хермес 2018” притежава удостоверение № 2514 / 19.04.2018 г., издадено от Министерство на труда и социалната политика, за извършване на посредническа дейност при наемане на работа за територията на РБългария.

Ref № 021 – 004 – Електроинженер

Клиент ни е  фирма, която извършва дейности в областта на специализирани технически проекти, като основната и цел е предлагане и изграждане на интегрирани качествени услуги и продукти.

Отговорности и задължения:

 • Организиране и изпълнение на техническата поддръжка на електрически системи, инсталации, оборудване (електро, слаботокови и др. сградни инсталации), Фотоволтаични системи и др.
 • Изготвяне и обработка на документация, свързана с процесите, в които е ангажиран (анализи, протоколи, справки, отчети, фактури);
 • Проучване на пазара и поръчки на ел. оборудване, материали и консумативи нужни за изпълнение на проектите, в които участва;
 • Активна комуникация с подизпълнители по дейности, свързани с поддръжка и сервизиране на ел. оборудването в сгради и съоръжения  спрямо заложените за всяка дейност графици и срокове.

Изисквания:

 • Висше техническо образование: Електротехника/Автоматизация е предимство;
 • Опит в изпълнението на електро проекти поне 2 години;
 • Английски език на работно ниво – писмено и говоримо;
 • Отлични технически познания и практически опит в работата с техническа документаци;
 • Проектиране на ел. инсталации се счита за предимство;
 • Компютърна грамотност: ERP и Microsoft office;
 • Точност, внимание и отговорност към поставените задачи;
 • Екипни умения.

 Предлагани условия:

 • Трудов договор със срок на изпитание 6 месеца;
 • Конкурентно заплащане;
 • Възможност за развитие в професионална обстановка и приятелски екип;
 • Възможност за специализирани обучения;
 • Местонахождение на работното място – София.

 

Ако считате, че отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете своя автобиография на български език със снимка. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за интервю. Данните, които ни предоставяте, са защитени по смисъла на ЗЗЛД.

Агенция за подбор на кадри “Хермес 2018” притежава удостоверение № 2514 / 19.04.2018 г., издадено от Министерство на труда и социалната политика, за извършване на посредническа дейност при наемане на работа за територията на РБългария.

Ref № 021 – 003 – Работник в производствен цех за мебели

Клиент ни е утвърдена фирма специализирана в производството и продажбата на широка гама корпусни мебели.

Отговорности и задължения:

 • Сглобяване на изделията спрямо плановете и изработения дизайн;
 • Да разчита работните чертежи;
 • Работа с машини за рязане и обработка на мебели;
 • При необходимост извършва транспортиране на поръчките на клиентите до обекта за монтаж.

Изисквания:

 • Умения за работа с машини за рязане и обработка на мебели;
 • Умения за разчитане на чертежи;
 • Изпълнителност и внимание към детайлите;
 • Отговорност, точност и коректност към поетите задължения;
 • Умения за работа в екип;
 • Валидно свидетелство за правоспособност на МПС, категория В;
 • Опит на подобна позиция ще се счита за предимство.

Предлагани условия:

 • Трудов договор със срок на изпитание 6 месеца;
 • Работно време от 08:00 до 16:30 часа;
 • Много добро заплащане;
 • Застраховка срещу злополука;
 • Платен годишен отпуск;
 • Дългосрочен и постоянен ангажимент;
 • Работно облекло;
 • Местонахождение на работното място – гр. София, НПЗ Военна рампа.

 

Ако считате, че отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете своя автобиография на български език със снимка. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за интервю. Данните, които ни предоставяте, са защитени по смисъла на ЗЗЛД.

Агенция за подбор на кадри “Хермес 2018” притежава удостоверение № 2514 / 19.04.2018 г., издадено от Министерство на труда и социалната политика, за извършване на посредническа дейност при наемане на работа за територията на РБългария.