Ref № 20 – S 001 – Стажант ПРОДАЖБИ

     Агенция за подбор на кадри Хермес е фокусирана върху възможностите, за клиента да ползва аутсорсинг услуги  при управлението на най – ценния капитал притежаван от фирмите – човешкия капитал.

Агенцията ни обявява стажантска програма:      ПРОДАЖБИ – услугите на агенцията

Ако Вие сте:

 • комуникативна, позитивна и силно мотивирана личност със сериозно отношение и с желание за обучение, практическо развитие и постигане на високи резултати ;
 • имате отлични презентационни умения и харизма;
 • притежавате търговски нюх ;
 • в курс на обучение (бакалавър или магистър) в икономическа специалност „Маркетинг“, „Икономика на търговията“ или други;
 • добрите Ви езикови познания по английски език са предимство;

Отговорности по време на стажа:

 • ежедневна телефонна, имейл и директна комуникация с клиенти – настоящи и потенциални;
 • разпространение на информация чрез уебсайта на компанията и социалните медии;
 • участие в различни събития, с цел информиране и популяризиране услугите на компанията;

Ние предлагаме:

 • да Ви преведем през всички етапи, свързани с продажба на услугите ни;
 • да Ви обучаваме как се презентира услугата ни и с каква документация се работи;
 • да Ви запознаем с предлаганите услуги ;
 • да продължите обучението си в реална и динамична работна среда с помощта на ментор;

Документи за кандидатстване:

 • Автобиография с актуална снимка;

Срок за кандидатстване: до 08.03.2020 г.

Локация: ж.к. Гео Милев, бул „Шипченски проход“ 63

Продължителност на програмата: 6 или 12  месеца;  30 ч/седмично

Начало: Март 2020 г.

Заплащане: да

При добро представяне – предложение за работа на трудов договор.

     Ако предложението провокира интереса Ви, изпратете Вашата автобиография на БЪЛГАРСКИ език, като посочите референтния номер на позицията, за която кандидатствате и актуални данни за контакт!

    Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати. Конфиденциалността на кандидатурите е гарантирана по смисъла на ЗЗЛД.

     Агенция за подбор на кадри Хермес 2018“ притежава удостоверение № 2514 / 19.04.2018 г., издадено от Министерство на труда и социалната политика, за извършване на посредническа дейност при наемане на работа за територията на РБългария.

Ref № 20 – 001 – ПСИХОЛОГ

Агенция за подбор на кадри „Хермес”  търси да наеме психолог.

Отговорности и задължения:

■ Комуникация и работа с безработни лица;

■ Разработване на програми за обучения;

■ Провеждане на атестация и обучения;

■ Изготвяне на отчети;

■ Участие в организацията на срещи и мероприятия на дружеството;

Изисквания:

■ Умения за работа в екип;

■Компютърни умения – Word, Excel;

■Комуникативност;

■Опит на подобна позиция е предимство.

Предлагани условия:

■ Граждански договор;

 

       Ако считате, че отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете своя автобиография на български език със снимка. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за интервю. Данните, които ни предоставяте, са защитени по смисъла на ЗЗЛД.

     Агенция за подбор на кадри “Хермес 2018” ЕООД притежава удостоверение № 2514 / 19.04.2018 г., издадено от Министерство на труда и социалната политика, за извършване на посредническа дейност при наемане на работа за територията на РБългария.

Ref № 19 – 013 – Специалист инвеститорски контрол

Клиент ни е утвърдена фирма в строителния бранш.

Отговорности и задължения:

 • Отговаря пряко за срочното и качественото реализиране на планираните капитални вложения за група обекти или отделен обект;
 • Проучва проектите и документациите, работните чертежи, договорите и графиците за строителство;
 • Проучва състоянието на строителната площадка;
 • Контролира изпълнението на всички заповеди издадени от упълномощените органи;
 • Води и отчита ежемесечно извършените работи по реализирането на строителството, съгласно подписаните договори с изпълнителите;
 • Поддържа непосредствен контакт с изпълнителите;
 • Взима участие при сключване на договора за строителство;
 • Съхранява техническата документация за обекта;
 • Следи за правилното съхранение на доставените машини и съоръжения;

Изисквания:

 • Висше / средно строително образование с подходяща специалност;
 • Практически опит като инвеститорски контрол / технически ръководител мин.5 г.
 • Добра компютърна грамотност обслужваща длъжността – MS Office;
 • Опит в изготвяне и контрол на количествено стойностни сметки;
 • Отлично боравене със строителна документация – чертежи, актове и протокол;
 • Да познава нормативните документи в областта на инвестиционната дейност;
 • Отговорност и способност за работа в екип;

Предлагани условия:

 • Трудов договор със срок на изпитание 6 месеца;
 • Работно време – 8 часов работен ден;
 • Местонахождение на работното място: гр. София.

Ако считате, че отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете своя автобиография на български език със снимка. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за интервю. Данните, които ни предоставяте, са защитени по смисъла на ЗЗЛД.

„Агенция за подбор на кадри Хермес 2018“ притежава удостоверение № 2514 / 19.04.2018 г., издадено от Министерство на труда и социалната политика, за извършване на посредническа дейност при наемане на работа за територията на РБългария.