Entries by admin

Ref № 20 – S 001 – Стажант ПРОДАЖБИ

     Агенция за подбор на кадри Хермес е фокусирана върху възможностите, за клиента да ползва аутсорсинг услуги  при управлението на най – ценния капитал притежаван от фирмите – човешкия капитал. Агенцията ни обявява стажантска програма:      ПРОДАЖБИ – услугите на агенцията Ако Вие сте: комуникативна, позитивна и силно мотивирана личност със сериозно отношение и с желание […]

Ref № 20 – 001 – ПСИХОЛОГ

Агенция за подбор на кадри „Хермес”  търси да наеме психолог. Отговорности и задължения: ■ Комуникация и работа с безработни лица; ■ Разработване на програми за обучения; ■ Провеждане на атестация и обучения; ■ Изготвяне на отчети; ■ Участие в организацията на срещи и мероприятия на дружеството; Изисквания: ■ Умения за работа в екип; ■Компютърни умения […]

Ref № 19 – 013 – Специалист инвеститорски контрол

Клиент ни е утвърдена фирма в строителния бранш. Отговорности и задължения: Отговаря пряко за срочното и качественото реализиране на планираните капитални вложения за група обекти или отделен обект; Проучва проектите и документациите, работните чертежи, договорите и графиците за строителство; Проучва състоянието на строителната площадка; Контролира изпълнението на всички заповеди издадени от упълномощените органи; Води и […]

Как да наемем чужденец на работа в българска фирма?

Хорариум: 8 уч часа В семинара ще бъдат разгледани следните теми: • Кои чужденци могат да работят легално на територията на РБългария. • Как се наемат на работа чужденци в Република България. • Разрешение за работа на чужденци – процедура, срокове, такси. • Единно разрешение за пребиваване и работа – процедура, срокове, такси. • Назначаване […]

„Психология на рекламата”

Програмата е ориентирана към работещи в сферата на рекламата и маркетинга или такива, които искат да обогатят знанията си свързани с рекламата от психологическа гледна точка. Целта е подобряване на социалните и психологическите познания на рекламиста, от гледна точка на мотивацията на потребителите, техните способности за взимане на решения, специфики от психологията на българина и […]

„Управление на екипи”

Програмата е ориентирана към служители работещи като управители на фирми, мениджъри на екипи, всички, които работят в сферата на човешките ресурси и се нуждаят от повишаване на професионалната си квалификация, както и придобиване на умения за работа с различи типове екипи, както и индивидуалните личности съставящи даден екип. Целта е подобряване на работната атмосфера, недопускане […]

„Управление и решаване на конфликти”

Програмата е ориентирана към всички, които работят в сферата на човешките ресурси и се нуждаят от повишаване на професионалната си квалификация, както и придобиване на умения за работа с различи типове екипи, знания за възникването, управлението и решаването на конфликти, възникнали в трудовия процес. Целта е подобряване на работната атмосфера, недопускане стресът и напрежението да […]

„Работа като Телефонен консултант”

Програмата е ориентирана към лица желаещи да се запознаят с работата като телефонни оператори, придобиване на знания и опит за спецификата на работата, както и създаване на умения за работа под стрес и напрежение. Целта е подобряване на работната атмосфера, недопускане стресът и напрежението да влияят пряко на изпълнението на професионалните задължения и намаляване влиянието […]

“Развитие на комуникативни умения”

Програмата е ориентирана към лица желаещи да изградят по-добри лични и делови взаимоотношения, с партньори, колеги или клиенти. Това е една добра основа за самооценка и регулиране на работата в екип , при различни условия на труд. Целта е подобряване на социалните и психологическите междуличностни отношения, Поглед върху себе си от друга гледна точка и […]