„Управление на екипи”

Програмата е ориентирана към служители работещи като управители на фирми, мениджъри на екипи, всички, които работят в сферата на човешките ресурси и се нуждаят от повишаване на професионалната си квалификация, както и придобиване на умения за работа с различи типове екипи, както и индивидуалните личности съставящи даден екип.

Целта е подобряване на работната атмосфера, недопускане стресът и напрежението да влияят пряко на изпълнението на професионалните задължения и намаляване влиянието на негативите от изпълнението на служебните задължения. Запознаване с практиките свързани със управлението на екипите.

Тренинг-семинара включва информация, дискусии и ролеви игри, насочени към:
• Типове екипи
• Характеристики на екипите, постигащи резултати
• Формиране на екип
• Управление на екипа
• Лидерство

След приключване на тренинга Вие ще можете – да подобрите начина си на работа, да имате един по-различен поглед върху колегите и подчинените си . Да създадете свой собствен стил на работа, без това да противоречи на фирмените изисквания. Да разберете нещо повече за себе си и как реагирате в напрегната ситуация, както и да откриете възможности за снемане на стреса от работата с група от хора, носеща своите индивидуални и групови специфики.

Издава се: сертификат

За контакти: 02/9832113 0886984620; e-mail: info@hr-hermes.com

Заяви участие