„Управление и решаване на конфликти”

Програмата е ориентирана към всички, които работят в сферата на човешките ресурси и се нуждаят от повишаване на професионалната си квалификация, както и придобиване на умения за работа с различи типове екипи, знания за възникването, управлението и решаването на конфликти, възникнали в трудовия процес.

Целта е подобряване на работната атмосфера, недопускане стресът и напрежението да влияят пряко на изпълнението на професионалните задължения и намаляване влиянието на негативите от изпълнението на служебните задължения. Запознаване с практиките свързани със управлението на екипите.

Тренинг-семинара включва информация, дискусии и ролеви игри, насочени към:
• Управление на конфликти
• Видове конфликти
• Възможни решения при възникнали конфликти

След приключване на тренинга Вие ще можете – да подобрите начина си на работа, да имате един по-различен поглед върху колегите и подчинените си . Да разберете нещо повече за себе си, както да обогатите знанията си за психологическите аспекти на конфликтите. С придобитите знания и успешното им използване, ще имате възможност да предотвратявате възникването на конфликтни ситуации, умело да ръководите екипа си и да решавате конфликтите.

Издава се: сертификат

За контакти: 02/9832113 0886984620; e-mail: info@hr-hermes.com

Заяви участие