„Развиване на комуникативни умения”

Програмата е ориентирана към лица желаещи да изградят по-добри лични и делови взаимоотношения, с партньори, колеги или клиенти. Това е една добра основа за самооценка и регулиране на работата в екип , при различни условия на труд.

Целта е подобряване на социалните и психологическите междуличностни отношения, Поглед върху себе си от друга гледна точка и възможност да се научи нещо повече – за собствените реакции, подходи и стил на общуване, както и възможност за разчитане на информацията подадена от друго лице.

Тренинг-семинара включва информация, дискусии и ролеви игри, насочени към:

• Запознанството
• Общуване – функции на общуването
• „Аз-послания”
• Умение за говорене
• Умение за слушане
• Проява на емпатия
• Езикът на тялото
• Аксесоари и предмети, с които се „говори”

След приключване на тренинга Вие ще можете – да разберете техниките за успешно общуване в личен и професионален аспект. Ще умеете да разчитате посланията на събеседника Ви, да умеете да давате адекватна обратна връзка и да боравите правилно с предоставената Ви информация.

Издава се: сертификат

Краен срок за заявяване на участие: 15 януари 2016 г

Време на провеждане –29 януари 2016 г

Място на провеждане: София, бул.”Скобелев” №45

За контакти: 02/9832113 0886984620; e-mail: info@hr-hermes.com