„Работа като Телефонен консултант”

Програмата е ориентирана към лица желаещи да се запознаят с работата като телефонни оператори, придобиване на знания и опит за спецификата на работата, както и създаване на умения за работа под стрес и напрежение.

Целта е подобряване на работната атмосфера, недопускане стресът и напрежението да влияят пряко на изпълнението на професионалните задължения и намаляване влиянието на негативите от проведените телфонни разговори. Коректно и точно изпълнение на работните задължения.

Тренинг-семинара включва информация, дискусии и ролеви игри, насочени към:
• Умения за подготовка на разговор
• Умения за започване на разговор
• Обратна връзка – умения за възприемане на инфомацията
• Блокиращи моменти при провеждането на телефонен разговор
• Ефективност при задаване на въпроси
• Принципи на активно слушане и отговаряне
• Необходимост от супервизия на екипа

След приключване на семинара Вие ще можете – да придобиете една основа за работа, като телефонен консултант. Да сте наясно с основните принципи за провеждане на пълноценен телефонен разговор, да откриете своите възможности за извършване на подобен вид дейност и как да се справяте със стреса по време на работа.

Издава се: сертификат
За контакти: 02/9832113 0886984620; e-mail: info@hr-hermes.com

Заяви участие