„Психология на рекламата”

Програмата е ориентирана към работещи в сферата на рекламата и маркетинга или такива, които искат да обогатят знанията си свързани с рекламата от психологическа гледна точка.
Целта е подобряване на социалните и психологическите познания на рекламиста, от гледна точка на мотивацията на потребителите, техните способности за взимане на решения, специфики от психологията на българина и начините за създаване на ефективни реклами, съобразени с таргет групите.

Тренинг-семинара включва информация, дискусии и ролеви игри, насочени към:

• Мотивационни и психоаналитични теории в рекламата
• Психология на цветовете
• Кодиране и декодиране на думите
• Метаезик
• Правила за събуждане на интерес
• Създаване на запомнящи се реклами
• Българска народопсихология

След приключване на тренинг-семинара вие ще можете – да използвате придобитите знания и опит, в създаването на адекватна рекламна стратегия.

Издава се: сертификат

За контакти: 02/9832113 0886984620; e-mail: info@hr-hermes.com

Заяви участие