Ползите от аутсорсинг

Както Ви е известно основната причина за изнасянето на определени дейности е заради търсенето на по-високо ниво на експертиза или капацитет, с който не разполагат  в организациите.

Все по – често компаниите  поверят някои дейности на външен партньор. Основните спестявания идват от отпадането на необходимостта от наемане на специалисти на съответното заплащане. Курсовете, тренингите и останалите инициативи за повишаване на уменията на служителите също вече не са разход за организацията. Освен това при аутсорсинга заплащането по-често става при свършена работа, а не с договори за продължителни периоди от време.

Изнасянето на дейности означава, че вътрешните ресурси могат да се включват в други инициативи, вместо да съвместяват много  функции.  Когато HR операциите се извършват вътре в компанията, често се случва специалистите да се занимават и с дейности  извън  тези,  за които са наети. В крайна сметка това може да намали капацитета им да помагат с иновативни идеи в собствените им области.

Чрез аутсорсинг  на странични  бизнес  функции,  можете да се съсредоточите върху основния си бизнес. Така компанията може да предлага  по-добър продукт, без да се разсейва с несвойствени за нея дейности. Това се отнася с особена сила за начинаещите компании, които имат нужда да разработят същинските си услуги и продукти.

Доверявайки се на външни специалисти при ползването на услуги в областта на човешките ресурси Вие ще получите:

  • по – добра експертиза;
  • по – ниски разходи;
  • по – добър набор от инструменти;
  • освобождавате вътрешни ресурси;
  • фокусирате се върху бизнеса си.