ГРАФИК  НА  ПРЕДСТОЯЩИ  ОБУЧЕНИЯ

организирани и провеждани от

Център за професионално обучение към Образователен бизнес център “Хермес”

Лица търсещи работа с регистрация в Агенция за подбор на кадри “Хермес”, ползват 10% отстъпка от таксите за обученията.

ОбучениеХорариум присъствени занятияонлайн занятия
Мениджър 10015.02.2021 15.02.2021
Финансист – банково дело10015.02.2021 15.02.2021
Офис – мениджър 10015.02.2021 15.02.2021
Туристически агент10015.02.2021 15.02.2021
Оперативен счетоводител10015.02.2021 15.02.2021
Данъчен и митнически посредник10015.02.2021 15.02.2021
Сътрудник в маркетинговите дейности10015.02.2021 15.02.2021
Управление на човешките ресурси4825.01.2021 25.01.2021
ТРЗ и личен състав 2825.01.202125.01.2021
Подбор и оценка на персонала2017.02.2021 17.02.2021
Бюджетно счетоводство10015.02.2021 15.02.2021
Английски език – А15015.02.2021
Френски език – А15021.02.2021
Италиански език – А15016.02.2021
Испански език – А15017.02.2021
Гръцки език – А15020.02.2021
Руски език – А150
Немски език – А150
Български език за чужденци – три нива
по 50 уч ч
5021.02.2021
Английски език за целите на правото – три нива по 50 уч ч5015.02.2021
Английски език за целите на маркетинга – три нива по 50 уч ч5016.02.2021
Английски език за целите на финансите – три нива по 50 уч ч5017.02.2021
Английски език за целите на медицината – три нива по 50 уч ч5020.02.2021