Добре дошли в интернет страницата на Агенция за подбор на кадри «Хермес», притежаваща удостоверение за извършване на посредническа дейност при наемане на работа за РБългария под № 1548 от 13.02.2013 г с валидност до 13.02.2018 г, издадено от Министерство на труда и социалната политика.
 

Уважаеми дами и господа, в продължение на 8 години основната ни цел е да разработваме и прилагаме  ефективни процедури за подбор на кадри, чрез които да привлечем кандидати, съвместяващи в себе си качествата на ценни специалисти. Това предполага създаването на подход с които да осигурим на конкретния работодател, необходимите служители, които да  донесат на фирмата най – голяма полза и реализация на фирмената стратегия. Също така да създадем ефективни процедури за развитие на потенциала на наетия персонал, чрез създаването на програма за развитие на екипа.