Как да наемем чужденец на работа в българска фирма?

Хорариум: 8 уч часа

В семинара ще бъдат разгледани следните теми:

• Кои чужденци могат да работят легално на територията на РБългария.
• Как се наемат на работа чужденци в Република България.
• Разрешение за работа на чужденци – процедура, срокове, такси.
• Единно разрешение за пребиваване и работа – процедура, срокове, такси.
• Назначаване на чужденци без разрешение за работа – процедура, срокове, такси.
• Административно-наказателна отговорност за неспазване режима за назначаване на чужденци.
• Процедура за наемане на лишени от свобода- предимства.

Заяви участие