Уважаеми  работодатели,

Агенция за подбор  на кадри „Хермес“  има удоволствието да  Ви предложи  аутсорсинг на услугата управление на човешките ресурси. Предложението ни включва:

 • Личен състав администриране;
 •  ТРЗ администриране;
 • Подбор на кадри;
 • Въвеждащи обучения на ново наети  служители;
 • Атестация на служители;
 • Разработване на програми за развитие на екипи;
 • Обучения за придобиване или повишаване на квалификация;
 • Обучения за придобиване на ключови компетентности;

Все по – често компаниите  поверяват някои дейности на външен партньор. Основните спестявания идват от отпадането на необходимостта от наемане на специалисти на съответното заплащане. Курсовете, тренингите, разработването на мотивационни и бонус системи  и останалите инициативи за повишаване на уменията на служителите също вече не са разход за организацията. Освен това при аутсорсинга заплащането по-често става при свършена работа, а не с договори за продължителни периоди от време.

Чрез аутсорсинг  на странични  бизнес  функции,  можете да се съсредоточите върху основния си бизнес. Така компанията може да предлага  по-добър продукт, без да се разсейва с несвойствени за нея дейности. Това се отнася с особена сила за начинаещите компании, които имат нужда да разработят същинските си услуги и продукти, а също така и за фирмите работещи в условията на пандемия.

Възползвайки се от комплексната услуга или части от нея  Вие ще получите:

 • по – добра експертиза;
 • по – ниски разходи;
 • по – добър набор от инструменти;
 • освобождавате вътрешни ресурси;
 • фокусирате се върху бизнеса си.

Запитване за оферта

                              ДА  ПРЕОДОЛЕЕМ  КРИЗАТА   ЗАЕДНО