Уважаеми  дами и господа,

     Както Ви е известно,  успехът при реализацията на стратегията на една компания зависи до голяма степен от нейните служители. От тази гледна точка намирането на правилните служители е постоянна задача стояща пред всеки мениджър. С откриването им ангажиментите Ви не приключват, а преминават в процес на  задържането им на работа при Вас.

     Водещи експерти по човешки ресурси  определят няколко принципа, чрез които можете да гарантирате, че средата във вашия офис е такава, в каквато всеки би искал да остане и да работи. Какво трябва да направите, за да осигурите тази среда: намерете правилните хора, уверете се, че служителите Ви са на правилните позиции, създайте правила в работата им, предложете им гъвкаво заплащане, предложете им възможност за обучение и развития, определете кариерното развитие на служителите си, създайте им отношение към бранда на компанията.

     Прилагайки и развивайки принципите Вашите служители ще се чувстват оценени. Цененият персонал е щастлив персонал. Хората могат да се насърчават един друг да се задържат на работното място, а и това прави работния процес по – продуктивен. Когато си вършат добре работата за Вас, Вие развивате бизнеса си. Така  те ще знаят колко много цените упоритата им работа.

     За да гарантирате успех при  управлението  на най – ценният си ресурс – човешкия капитал, постигането на резултати и осъществяването на фирмената стратегия, бихте могли  да се доверите и възползвате  от опита и уменията на специалисти и експерти доказали се във времето, с каквито ние разполагаме.

     При интерес от Ваша страна, може да направите запитване за оферта и да се възползвате от възможността да сключите едногодишен договор за обслужване на преференциални цени.

     Възползвайки се от комплексната ни услуга «Управление на човешките ресурси» или части от нея,   Вие  ще  получите:

  • по – добра експертиза,
  • по – добър набор от инструменти,
  • по – ниски разходи,
  • ще освободите вътрешни ресурси,
  • ще се  фокусирате върху бизнеса си.

Запитване за оферта