Регистрацията на лица търсещи работа

чрез  Агенция за подбор на кадри „Хермес” е безплатна и

включва:

1.      Подписване на договор.

2.      Попълване на регистрационна карта.

3.      Попълване на психологически тест.

4.      Включване в базата данни.

hr (1)
При подписване на договор е необходимо да представите следните документи:

професионална автобиография, копия на дипломи, сертификати и други документи доказващи притежаваната квалификация и умения, препоръки от работодатели /при наличие/.

След регистрацията всяко лице при желание получава консултация относно кариерното си развитие, сесия с психолог, насочване към обучение за придобиване на ключови компетенции, повишаване на квалификация, придобиване на квалификация.

Предоставените данни на кандидатите са лични и ще бъдат защитени по смисъла на ЗЗЛД.