work1

Ref № 19 – 009 – Отговорник спомагателни дейности

Клиент ни е утвърдена фирма в строителния бранш.

Отговорности и задължения:

 • Отговаря за спазване на пропускателния режим на служители, посетители и автомобили на сградата.
 • Посреща и насочва клиенти към съответните офиси в сградата.
 • Отговаря на телефонни обаждания.
 • Приема пратки и съобщения.
 • Съдейства за разрешаване на възникнали проблеми.
 • Контактува с доставчици и подизпълнители на дружеството.
 • Паркира автомобили в служебния паркинг.
 • И други дейности, свързани с длъжността.

Изисквания:

 • Средно образование.
 • Шофьорска книжка – активен шофьор.
 • Умения за работа в динамична среда.
 • Комуникативност, лоялност и организираност.
 • Отговорност и способност за работа в екип;

Предлагани условия:

 • Безсрочен трудов договор със срок на изпитание 6 месеца.
 • Работно време – 12 часов график.
 • Местонахождение на работното място: гр.София.

Ако считате, че отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете своя автобиография на български език със снимка. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за интервю. Данните, които ни предоставяте, са защитени по смисъла на ЗЗЛД.

„Агенция за подбор на кадри Хермес 2018“ притежава удостоверение № 2514 / 19.04.2018 г., издадено от Министерство на труда и социалната политика, за извършване на посредническа дейност при наемане на работа за територията на РБългария.