търговски представител

Ref № 19 – 006 – Търговски представител

              Клиент ни е фирма създаваща и търгуваща със селекция на селскостопански продукти и продукти за растителна защита.

Отговорности и задължения:

 • Осъществява цялостна комуникация с настоящи и бъдещи потенциални клиенти;
 • Изготвя ежеседмичен/ежемесечен отчет в писмен вид пред прекия си ръководител;
 • Въвежда данни за клиентите и заявките;
 • Организиране и провеждане на срещи с настоящи и потенциални клиенти;
 • Организиране на технически срещи;
 • Осъществява търговска и консултантска дейност при търговията и продажбите на стоки, собственост на фирмата – семена, препарати за растителна защита и торове, като осигурява контакт с крайните клиенти и приема заявките им за покупка на съответните стоки;
 • Способност за идентифициране и привличане на нови клиенти – популяризира продуктите на фирмата;
 • Познанието на нормативните актове в областта на употребата и разпространението на препарати за растителна защита и торове и тези, свързани с контрола на дейностите в селското стопанство ще се счита за предимство;
 • Познание в областта на болестите, неприятелите и плевелите при отделните видове култури ще се счита за предимство.

Изисквания:

 • Търговски нюх и опит в процеса на покупко-продажба – сходна позиция в подобен бранш ще се счита за предимство;
 • Шофьорска книжка, активен шофьор;
 • Отлични комуникационни умения;
 • Проактивност, стремеж към постигане на резултати;
 • Лоялност и позитивно отношение;
 • Способност за преоритизиране и организиране на задачите;
 • Отговорност и способност за работа в екип;

Предлагани условия:

 • Трудов договор със срок на изпитание 6 месеца;
 • Работно време – 8 часа;
 • Свободни работни места – 3 бр по едно за всеки от изброените по – долу градове;
 • Местонахождение на работното място: гр. Русе, Бяла, Попово.

       Ако считате, че отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете своя автобиография на български език със снимка. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за интервю. Данните, които ни предоставяте, са защитени по смисъла на ЗЗЛД.

       „Агенция за подбор на кадри Хермес 2018“ ЕООД притежава удостоверение № 2514 / 19.04.2018 г., издадено от Министерство на труда и социалната политика, за извършване на посредническа дейност при наемане на работа за територията на РБългария.