work1

Ref № 19 – 005 – Административен сътрудник

Клиент ни е фирма за трансформация на автомобили.

Отговорности и задължения:
• Поддържа търговски и технически документи;
• Изготвя оферти към клиенти;
• Води кореспонденция с клиенти;
• Поддържа уеб сайта;
• Обработва информация на складова програма.

Изисквания:
• Средно образование;
• Отлична компютърна грамотност;
• Английски език – писмено и говоримо ще се счита за предимство;
• Опит в сферата ще се счита за предимство;
• Лоялност, креативност и организираност;
• Отговорност и способност за работа в екип.

Предлагани условия:
• Безсрочен трудов договор със срок на изпитание 6 месеца;
• Работно време – 08.00 – 17.00 часа от понеделник – петък;
• Местонахождение на работното място: гр. София, кв.Казичене.

Ако считате, че отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете своя автобиография на български език със снимка. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за интервю. Данните, които ни предоставяте, са защитени по смисъла на ЗЗЛД.

„Агенция за подбор на кадри Хермес 2018“ притежава удостоверение № 2514 / 19.04.2018 г., издадено от Министерство на труда и социалната политика, за извършване на посредническа дейност при наемане на работа за територията на РБългария.