big_s_17495de0513039cfb65d0223ed5121c9

Ref № 18 – 019 – Оперативен счетоводител

Клиент ни е фирма търгуваща с резервни части за машини за стъкларската промишленост.

Отговорности и задължения:

 • Съставяне и обработка на първични счетоводни документи;
 • Осчетоводяване на документи;
 • Изготвяне на справки;
 • Съставяне на досиета на служители;
 • Съставяне на ведомости за заплати и прилежащи документи;
 • Подаване на декларации към държавни институции;
 • Комуникация с контрагенти на фирмата;
 • Административни дейности – входящи и изходящи телефонни обаждания, приемане и подготовка на пратки към контрагенти;

Изисквания:

 • Завършено икономическо образование;
 • Познаване на законовата и нормативната уредба;
 • Владеене на английски език – писмено и говоримо;
 • Организираност, лоялност и комуникативност;
 • Компютърна грамотност – работа с офис пакет, счетоводни и складови програми;

  Предлагани условия:

 • Безсрочен трудов договор със срок на изпитание 3 месец;
 • Работно време – 09:00 – 17:30 часа;
 • Местонахождение на работното място: гр.София.

        Ако считате, че отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете своя автобиография на български език със снимка. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за интервю. Данните, които ни предоставяте, са защитени по смисъла на ЗЗЛД.

         „Агенция за подбор на кадри Хермес 2018“ притежава удостоверение № 2514 / 19.04.2018 г., издадено от Министерство на труда и социалната политика, за извършване на посредническа дейност при наемане на работа за територията на РБългария.