търговски представител

Ref № 18 – 017 – Търговски представител

Клиент ни  е фирма развиваща дейност в проектирането, производството, доставката, монтажа и сервиза на асансьори.

Отговорности и задължения:

• Изготвя оферти към клиенти.
• Кореспонденция с партньори.
• Иницииране и търсене на клиенти.
• Организация на доставки.

Изисквания:

• Владеене на английски език – писмено и говоримо.
• Опит в продажби.
• Шофьорска книжка.
• Организираност, лоялност и комуникативност.
• Отговорност и способност за работа в екип.

Предлагани условия:

• Безсрочен трудов договор със срок на изпитание 3 месеца.
• Работно време – 8:30 до 17:30 часа.
• Местонахождение на работното място: гр.София.

Ако считате, че отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете своя автобиография на български език със снимка. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за интервю. Данните, които ни предоставяте, са защитени по смисъла на ЗЗЛД.

„Агенция за подбор на кадри Хермес 2018“ притежава удостоверение № 2514 / 19.04.2018 г., издадено от Министерство на труда и социалната политика, за извършване на посредническа дейност при наемане на работа за територията на РБългария.