tax

Ref № 18 – 015 – Оперативен счетоводител

Клиент ни е фирма работеща в сферата на услугите.

Отговорности и задължения:

 • Съставяне и обработка на първични счетоводни документи;
 • Осчетоводяване на документи;
 • Изготвяне на справки;
 • Комуникация с контрагенти на фирмата;

Изисквания:

 • Завършено икономическо образование;
 • Познаване на нормативната уредба;
 • Опит минимум 3 години;
 • Организираност, лоялност и комуникативност;
 • Отговорност и способност за работа в екип;

Предлагани условия:

 • Безсрочен трудов договор със срок на изпитание 6 месец;
 • Работно време – 09:00 – 18:00 часа;
 • Местонахождение на работното място: гр.София.

 

       Ако считате, че отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете своя автобиография на български език със снимка. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за интервю. Данните, които ни предоставяте, са защитени по смисъла на ЗЗЛД.

         „Агенция за подбор на кадри Хермес 2018“ притежава удостоверение № 2514 / 19.04.2018 г., издадено от Министерство на труда и социалната политика, за извършване на посредническа дейност при наемане на работа за територията на РБългария.