Workshop1

Ref № 18 – 013 – Преподавател по математика

Клиентът ни е Център за професионално обучение лицензиран от НАПОО.

ИЗИСКВАНИЯ:

* Завършено висше образование или студент;

* Опит на подобна позиция ;

* Комуникативност, дипломатичност;

ЗАДЪЛЖЕНИЯ и ОТГОВОРНОСТИ:

* Планиране и провеждане на обучения за деца 5 – 7 клас;

* Разработване на учебни програми, учебни помагала и материали, тестове;

* Спазване на установения учебен процес в центъра;

* Отговорен за постигане на заложените цели на обучението.

ПРЕДЛАГАМЕ:

* Възможност за професионална реализация в компанията;

* Възможност за работа в динамичен екип от професионалисти;

* Време на провеждане на занятията: през седмицата – понеделник – петък, през деня съобразно графика в училище на децата.

* Граждански договор

Ако считате, че отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете своя автобиография на български език със снимка. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за интервю. Данните, които ни предоставяте, са защитени по смисъла на ЗЗЛД.

Моля не изпращайте копия от дипломи, препоръки и пр. В случай на необходимост, ще Ви помолим да предоставите допълнителна информация. Документи за кандидатстване не се връщат.

Агенция за подбор на кадри „Хермес“ притежава удостоверение № 1548 / 13.02.2013 г., валидно до 13.02.2018 година, издадено от Министерство на труда и социалната политика, за извършване на посредническа дейност при наемане на работа за територията на РБългария.