work1

Ref № – 18 – 012 – Комисионер заложна къща

Клиент ни е фирма развиваща дейност като заложна къща.

Отговорности и задължения:

 • Оценка на благородни метали – злато и сребро – количествено и качествено с цел залог;
 • Оценка на електронна апаратура със същата цел;
 • Работа с клиенти;
 • Работа със специфичен софтуер;
 • Административна дейност по отношение на документация;
 • Познаване на нормативната уредба за функциониране на заложните къщи и спазването й;

Изисквания:

 • Компютърна грамотност;
 • Лоялност;
 • Конфиденциалност;
 • Отговорност към работния процес.

 

Предлагани условия:

 • Трудов договор със срок на изпитание 6 месеца;
 • Работно време по график, 40 часова работна седмица;
 • Фирмено обучение;
 • Висока степен на сигурност на работното място;
 • Местонахождение на работното място: София.

Ако считате, че отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете своя автобиография на български език със снимка. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за интервю. Данните, които ни предоставяте, са защитени по смисъла на ЗЗЛД.

„Агенция за подбор на кадри Хермес 2018“ притежава удостоверение № 2514 / 19.04.2018 г., издадено от Министерство на труда и социалната политика, за извършване на посредническа дейност при наемане на работа за територията на РБългария.