big_s_17495de0513039cfb65d0223ed5121c9

Ref № 18 – 011 – Офис координатор

Клиент ни е утвърдена фирма в строителния бранш.

Отговорности и задължения:

• Изпълнява административни задължения в помощ на управленския и професионалния състав;
• Получава постъпващата кореспонденция за управителя на дружеството, систематизира я в съответствие с установения ред и я предава за разглеждане;
• Контролира сроковете на изпълнение на материалите, определени от управителя за вземане на отчет;
• Осъществява организацията по подготовка на заседания и съвещания;
• Предава и получава информация по приемно предавателните устройства;
• Води картотека по установената номенклатура на документите и осигурява тяхното съхраняване;
• Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността;

Изисквания:

• Отлична компютърна грамотност;
• Умения за работа с документи и офис техника;
• Владеене на английски език /писмено и говоримо/, ще се счита за предимство;
• Организираност, лоялност и комуникативност;
• Отговорност и способност за работа в екип;

Предлагани условия:

• Трудов договор със срок на изпитание 6 месеца;
• Работно време – 8 часов работен ден;
• Местонахождение на работното място: София.

Ако считате, че отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете своя автобиография на български език със снимка. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за интервю. Данните, които ни предоставяте, са защитени по смисъла на ЗЗЛД.

„Агенция за подбор на кадри Хермес 2018“ притежава удостоверение № 2514 / 19.04.2018 г., издадено от Министерство на труда и социалната политика, за извършване на посредническа дейност при наемане на работа за територията на РБългария.