free-call

Ref № 18 – 010 – Сътрудник продажби

Клиент ни е строителна фирма.

Отговорности и задължения:

 • приема обаждания и запитвания от клиенти, подпомага с предложение и решение на запитванията на клиентите;
 • подход и лично отношение към клиентите, изграждане на доверие в отсрещната страна;
 • създава, поддържа и следи за коректното попълване на информацията в базата данни;
 • организира срещи между брокери и клиенти;
 • запознат е с текущите проекти на компанията в детайли;
 • активна комуникация със свързаните колеги и отдели;
 • изпълнява и други задължения, възложени му от ръководителя, свързани с работата му.

Изисквания:

 • минимум средно образование;
 • опит в телефонните продажби и в кол центрове ще се счита за предимство;
 • много добро владеене на английски език – говоримо;
 • комуникативни умения;
 • компютърни умения;
 • отговорност към работният процес.

Предлагани условия:

 • постоянен трудов договор със срок на изпитание 6 месеца;
 • работно време 8 часа;
 • местонахождение на работното място – гр. София.

Ако считате, че отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете своя автобиография на български език със снимка. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за интервю. Данните, които ни предоставяте, са защитени по смисъла на ЗЗЛД.

Агенция за подбор на кадри “Хермес” притежава удостоверение № 1548 / 13.02.2013 г., валидно до 13.02.2018 година, издадено от Министерство на труда и социалната политика, за извършване на посредническа дейност при наемане на работа за територията на РБългария.