Mechachic checking on a car

Ref № 18 – 007 – Шлосер

Клиент ни е утвърден на пазара автосервиз.

 Отговорности и задължения:

  • Разоборудване и оборудване на автомобили.

 Изисквания към кандидата:

  • Отговорен, организиран и изпълнителен;
  • Умения за работа в екип;

 Предлагани условия:

  • Безсрочен трудов договор, срок на изпитание 6 месеца;
  • Работно време – 08.30 – 17.30 часа;
  • Местонахождение на работното място – София кв Бенковски.

        Ако считате, че отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете своя автобиография на български език със снимка. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за интервю. Данните, които ни предоставяте, са защитени по смисъла на ЗЗЛД.

        „Агенция за подбор на кадри Хермес 2018“ притежава удостоверение № 2514 / 19.04.2018 г., издадено от Министерство на труда и социалната политика, за извършване на посредническа дейност при наемане на работа за територията на РБългария.