Mechachic checking on a car

Ref № 18 – 006 – Бояджия превозни средства (подготовчик)

Клиент ни е утвърден на пазара автосервиз.

Отговорности и задължения:

  • Извършване на автобояджийски операции – шлайфане, китосване , филиране и облепване за боя на автомобили;

Изисквания:

  • Отговорност към работния процес;
  • Организираност, сръчност, наблюдателност;
  • Умения за работа в екип;

Предлагани условия:

  • Безсрочен трудов договор със срок на изпитание 6 месеца;
  • Работно време – 08.30 – 17.30 часа;
  • Местонахождение на работното място: София кв. Бенковски .

 

        Ако считате, че отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете своя автобиография на български език със снимка. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за интервю. Данните, които ни предоставяте, са защитени по смисъла на ЗЗЛД.

          Агенция за подбор на кадри “Хермес 2018” притежава удостоверение № 2514 / 19.04.2018 г., издадено от Министерство на труда и социалната политика, за извършване на посредническа дейност при наемане на работа за територията на РБългария.