big_s_17495de0513039cfb65d0223ed5121c9

Ref № 18 – 004 – Администратор рецепция

Клиент ни е утвърдена фирма в строителния бранш.

Отговорности и задължения:

 • Посреща и насочва клиенти към съответните офиси в сградата;
 • Отговаря на телефонни обаждания;
 • Води интернет кореспонденция;
 • Приема пратки и съобщения;
 • Съдейства за разрешаване на възникнали проблеми;
 • Борави с различни сградни системи за осигуряване комфорта на наемателите;
 • Изготвя справки, отчети;
 • Контактува с доставчици и подизпълнители на дружеството;
 • Прави заявки за доставки на материали;
 • И други дейности, свързани с длъжността.

Изисквания към кандидата:

 • Средно или по – високо образование;
 • Отлично владеене на английски език (писмено и говоримо);
 • Отлична компютърна грамотност;
 • Комуникативна личност;
 • Умение за работа в динамична среда, умение за работа в екип, организираност;

 Предлагани условия:

 • Трудов договор, със срок на изпитание 6 месеца;
 • Работно време: дневни смени, 12 часа, два дни работни /два дни почивни.

     Ако считате, че отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете своя автобиография на български език със снимка. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за интервю. Данните, които ни предоставяте, са защитени по смисъла на ЗЗЛД.

    „Агенция за подбор на кадри Хермес 2018“ притежава удостоверение № 2514 / 19.04.2018 г., издадено от Министерство на труда и социалната политика, за извършване на посредническа дейност при наемане на работа за територията на РБългария.