highest_Fashion_designer_salary

Ref № 17 – 029 – Технолог моделиране и конструиране на облекло

Клиент ни е една от най-старите текстилни фабрики в България. Произвежда всички видове тъкан текстил – памучни, полиестерни, полиамидни тъкани.

Отговорности и задължения:

 • Контролира спазването на технологията на производството;
 • Участва при анализиране на качеството на продукцията;
 • Участва при внедряването на нови изделия или технологии;
 • Контролира качеството на настройване, пренастройване и ремонт на оборудването и спазването на технологичната дисциплина;
 • Оформя технологична документация;
 • Организира осигуряването на материали, заготовки и детайли;
 • Провежда контрол в хода на технологичния процес;
 • Разработва предложения за усъвършенстване на технологичното равнище на производството;
 • Участва при обучението и повишаване на квалификацията на работниците и служителите;
 • Анализира разход на суровини и материали;
 • Отговаря за състоянието на действащите правила, норми и нструкции по технологията на производство;
 • Носи отговорност при настъпили вреди от неправилни технологични решения;

Изисквания:

 • Висше образование, специалност „Технология на облеклото“;
 • Практически познания за различните видове платове и материали, техники за изработка и производствени процеси;
 • Практически опит при ушиването на цял модел самостоятелно;
 • Опит – 3 години;
 • Шофьорска книжка;
 • Гъвкавост, организираност, способност за самостоятелна работа;
 • Умения за работа под напрежение и отговорности;
 • Комуникативни умения;
 • Познания по немски език са предимство;

Предлагани условия:

 • Трудов договор;
 • Срок на изпитване – 6 месеца;
 • Работно време – дневна смяна;
 • Местонахождение на работното място – град Габрово;
 • Поемат се пътни разходи от и до Габрово или квартира;
 • Социални разходи за храна и служебен телефон.

Ако считате, че отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете своя автобиография на български език със снимка. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за интервю. Данните, които ни предоставяте, са защитени по смисъла на ЗЗЛД.

Агенция за подбор на кадри “Хермес” притежава удостоверение № 1548 / 13.02.2013 г., валидно до 13.02.2018 година, издадено от Министерство на труда и социалната политика, за извършване на посредническа дейност при наемане на работа за територията на РБългария.