s1_picsds269copy1

Ref № 17 – 023 – Бояджия превозни средства

Клиент ни е утвърден на пазара автосервиз.

Отговорности и задължения:
·        Шлайфане, китосване , боядисване и полиране на автомобили;

Изисквания:

·        Трудов опит – минимум 6 месеца;

·        Сръчност, наблюдателност, физическа сила и издръжливост;

·        Умения за работа в екип;
Предлагани условия:

Безсрочен трудов договор със срок на изпитване 3 месеца;
Работно време – 08.30 – 18.30 часа

Местонахождение на работното място – София кв Бенковски

Ако считате, че отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете своя автобиография на български език със снимка. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за интервю. Данните, които ни предоставяте, са защитени по смисъла на ЗЗЛД.

Агенция за подбор на кадри “Хермес” притежава удостоверение № 1548 / 13.02.2013 г., валидно до 13.02.2018 година, издадено от Министерство на труда и социалната политика, за извършване на посредническа дейност при наемане на работа за територията на РБългария.