Ref № 19 – 009 – Отговорник спомагателни дейности

Клиент ни е утвърдена фирма в строителния бранш.

Отговорности и задължения:

 • Отговаря за спазване на пропускателния режим на служители, посетители и автомобили на сградата.
 • Посреща и насочва клиенти към съответните офиси в сградата.
 • Отговаря на телефонни обаждания.
 • Приема пратки и съобщения.
 • Съдейства за разрешаване на възникнали проблеми.
 • Контактува с доставчици и подизпълнители на дружеството.
 • Паркира автомобили в служебния паркинг.
 • И други дейности, свързани с длъжността.

Изисквания:

 • Средно образование.
 • Шофьорска книжка – активен шофьор.
 • Умения за работа в динамична среда.
 • Комуникативност, лоялност и организираност.
 • Отговорност и способност за работа в екип;

Предлагани условия:

 • Безсрочен трудов договор със срок на изпитание 6 месеца.
 • Работно време – 12 часов график.
 • Местонахождение на работното място: гр.София.

Ако считате, че отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете своя автобиография на български език със снимка. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за интервю. Данните, които ни предоставяте, са защитени по смисъла на ЗЗЛД.

„Агенция за подбор на кадри Хермес 2018“ притежава удостоверение № 2514 / 19.04.2018 г., издадено от Министерство на труда и социалната политика, за извършване на посредническа дейност при наемане на работа за територията на РБългария.

Ref № 19 – 008 – Преподавател по испански език

Агенция за подбор на кадри „Хермес“ търси да назначи преподавател по испански език.

ИЗИСКВАНИЯ:

• Завършено висше образование;
• Опит на подобна позиция ;
• Комуникативност, дипломатичност;

ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:

• Планиране и провеждане на обучения;
• Разработване на учебни помагала и материали, тестове;
• Спазване на установения учебен процес;
• Отговорен за постигане на заложените цели на обучението;

ПРЕДЛАГАМЕ:

• Възможност за професионална реализация в компанията;
• Възможност за работа в динамичен екип от професионалисти;
• Време на провеждане на занятията: в дни от седмицата – вечер от 18.00 до 21.00 часа или събота и неделя от 10.00 до 15.00 часа;
• Трудов договор.

Ако считате, че отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете своя автобиография на български език със снимка. Одобрените по документи кандидати ще бъдaт поканени за интервю. Данните, които ни предоставяте, са защитени по смисъла на ЗЗЛД.

Агенция за подбор на кадри Хермес 2018“ притежава удостоверение № 2514 / 19.04.2018 г., издадено от Министерство на труда и социалната политика, за извършване на посредническа дейност при наемане на работа за територията на РБългария.

Ref № 19 – 007 – Преподавател по английски език

Агенция за подбор на кадри „Хермес“ търси да назначи преподавател по английски език.
ИЗИСКВАНИЯ:

• Завършено висше образование;
• Опит на подобна позиция ;
• Комуникативност, дипломатичност;

ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:

• Планиране и провеждане на обучения;
• Разработване на учебни помагала и материали, тестове;
• Спазване на установения учебен процес;
• Отговорен за постигане на заложените цели на обучението;

ПРЕДЛАГАМЕ:

• Възможност за професионална реализация в компанията;
• Възможност за работа в динамичен екип от професионалисти;
• Време на провеждане на занятията:   в дни от седмицата – вечер от 18.00 до 21.00 ч или     събота и неделя от 10.00 до 15.00 часа;
• Трудов договор.

Ако считате, че отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете своя автобиография на български език със снимка. Одобрените по документи кандидати ще бъдaт поканени за интервю. Данните, които ни предоставяте, са защитени по смисъла на ЗЗЛД.

Агенция за подбор на кадри Хермес 2018“ притежава удостоверение № 2514 / 19.04.2018 г., издадено от Министерство на труда и социалната политика, за извършване на посредническа дейност при наемане на работа за територията на РБългария.

 

Информационна среща

Print

 

Уважаеми  дами и господа,

      Във връзка с изпълнението на Дейност 1 от проект по договор, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ   BG05M90P001 – 2.032 – 0017 – C01 – „Подкрепа за социално включване“, осъществяван с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез  Европейския социален фонд  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 , Ви информираме че на 11 септември 2019 година от 11.00 часа ще се проведе информационна среща в офиса на дружеството ни – София бул „Шипченски проход“ 63 ет 4.

    Целта на информационната среща е запознаване с целите на проекта и възможностите за включване в дейностите. Поканени за участие са безработни лица с желание и мотивация да подобрят конкурентоспособността си на пазара на труда.

Очакваме Ви!                                                                                  Местата са ограничени!

                                    Програма

         11.00 – 11.10 – Откриване на информационната среща;

         11.10 – 11.30  – Представяне на проекта;

         11.30 – 12.00 – Възможности за включване в дейностите по проекта;

         12.00 – 12.30 – Дискусия.

             

                            Заявете участие на 0886 984620 или чрез контактната форма.

Заяви участие

Ref № 19 – 006 – Търговски представител

              Клиент ни е фирма създаваща и търгуваща със селекция на селскостопански продукти и продукти за растителна защита.

Отговорности и задължения:

 • Осъществява цялостна комуникация с настоящи и бъдещи потенциални клиенти;
 • Изготвя ежеседмичен/ежемесечен отчет в писмен вид пред прекия си ръководител;
 • Въвежда данни за клиентите и заявките;
 • Организиране и провеждане на срещи с настоящи и потенциални клиенти;
 • Организиране на технически срещи;
 • Осъществява търговска и консултантска дейност при търговията и продажбите на стоки, собственост на фирмата – семена, препарати за растителна защита и торове, като осигурява контакт с крайните клиенти и приема заявките им за покупка на съответните стоки;
 • Способност за идентифициране и привличане на нови клиенти – популяризира продуктите на фирмата;
 • Познанието на нормативните актове в областта на употребата и разпространението на препарати за растителна защита и торове и тези, свързани с контрола на дейностите в селското стопанство ще се счита за предимство;
 • Познание в областта на болестите, неприятелите и плевелите при отделните видове култури ще се счита за предимство.

Изисквания:

 • Търговски нюх и опит в процеса на покупко-продажба – сходна позиция в подобен бранш ще се счита за предимство;
 • Шофьорска книжка, активен шофьор;
 • Отлични комуникационни умения;
 • Проактивност, стремеж към постигане на резултати;
 • Лоялност и позитивно отношение;
 • Способност за преоритизиране и организиране на задачите;
 • Отговорност и способност за работа в екип;

Предлагани условия:

 • Трудов договор със срок на изпитание 6 месеца;
 • Работно време – 8 часа;
 • Свободни работни места – 3 бр по едно за всеки от изброените по – долу градове;
 • Местонахождение на работното място: гр. Русе, Бяла, Попово.

       Ако считате, че отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете своя автобиография на български език със снимка. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за интервю. Данните, които ни предоставяте, са защитени по смисъла на ЗЗЛД.

       „Агенция за подбор на кадри Хермес 2018“ ЕООД притежава удостоверение № 2514 / 19.04.2018 г., издадено от Министерство на труда и социалната политика, за извършване на посредническа дейност при наемане на работа за територията на РБългария.