Ref № 18 – 018 – Санитар/ка

Клиент ни е една от динамично развиващата се частна болница.

Отговорности и задължения:

 • Почистване на стаи, операционни, манипулационни;
 • Гладене на бельо;

Изисквания:

 • Умения за работа с електроуреди – перална, прахосмукачка, ютия;
 • Организираност, лоялност и отговорност.

Предлагани условия:

 • Трудов договор със срок на изпитание 3 месеца.
 • Работно време – по график 12 часови смени (дневни и нощни).
 • Местонахождение на работното място: гр.София.

Ако считате, че отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете своя автобиография на български език със снимка. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за интервю. Данните, които ни предоставяте, са защитени по смисъла на ЗЗЛД.

„Агенция за подбор на кадри Хермес 2018“ притежава удостоверение № 2514 / 19.04.2018 г., издадено от Министерство на труда и социалната политика, за извършване на посредническа дейност при наемане на работа за територията на РБългария.

Ref № 18 – 017 – Търговски представител

Клиент ни  е фирма развиваща дейност в проектирането, производството, доставката, монтажа и сервиза на асансьори.

Отговорности и задължения:

• Изготвя оферти към клиенти.
• Кореспонденция с партньори.
• Иницииране и търсене на клиенти.
• Организация на доставки.

Изисквания:

• Владеене на английски език – писмено и говоримо.
• Опит в продажби.
• Шофьорска книжка.
• Организираност, лоялност и комуникативност.
• Отговорност и способност за работа в екип.

Предлагани условия:

• Безсрочен трудов договор със срок на изпитание 3 месеца.
• Работно време – 8:30 до 17:30 часа.
• Местонахождение на работното място: гр.София.

Ако считате, че отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете своя автобиография на български език със снимка. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за интервю. Данните, които ни предоставяте, са защитени по смисъла на ЗЗЛД.

„Агенция за подбор на кадри Хермес 2018“ притежава удостоверение № 2514 / 19.04.2018 г., издадено от Министерство на труда и социалната политика, за извършване на посредническа дейност при наемане на работа за територията на РБългария.

Reg № 18 – 016 – Невъоръжена охрана / отговорник спомагателни дейности

Клиент ни е утвърдена фирма в строителния бранш.

Отговорности и задължения:

 • Отговаря за спазване на пропускателния режим на служители, посетители и автомобили на сградата.
 • Посреща и насочва клиенти към съответните офиси в сградата.
 • Отговаря на телефонни обаждания.
 • Приема пратки и съобщения.
 • Съдейства за разрешаване на възникнали проблеми.
 • Контактува с доставчици и подизпълнители на дружеството.
 • Носи документи до банки, институции, офиси на контрагенти и др.
 • Паркира автомобили в служебния паркинг.

Изисквания:

 • Средно образование.
 • Шофьорска книжка.
 • Умения за работа в динамична среда.
 • Комуникативност, лоялност и организираност.
 • Отговорност и способност за работа в екип;

Предлагани условия:

 • Безсрочен трудов договор със срок на изпитание 6 месеца.
 • Работно време – 12 часов график.
 • Местонахождение на работното място: гр.София.

            Ако считате, че отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете своя автобиография на български език със снимка. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за интервю. Данните, които ни предоставяте, са защитени по смисъла на ЗЗЛД.
             „Агенция за подбор на кадри Хермес 2018“ притежава удостоверение № 2514 / 19.04.2018 г., издадено от Министерство на труда и социалната политика, за извършване на посредническа дейност при наемане на работа за територията на РБългария.

Ref № 18 – 015 – Оперативен счетоводител

Клиент ни е фирма работеща в сферата на услугите.

Отговорности и задължения:

 • Съставяне и обработка на първични счетоводни документи;
 • Осчетоводяване на документи;
 • Изготвяне на справки;
 • Комуникация с контрагенти на фирмата;

Изисквания:

 • Завършено икономическо образование;
 • Познаване на нормативната уредба;
 • Опит минимум 3 години;
 • Организираност, лоялност и комуникативност;
 • Отговорност и способност за работа в екип;

Предлагани условия:

 • Безсрочен трудов договор със срок на изпитание 6 месец;
 • Работно време – 09:00 – 18:00 часа;
 • Местонахождение на работното място: гр.София.

 

       Ако считате, че отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете своя автобиография на български език със снимка. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за интервю. Данните, които ни предоставяте, са защитени по смисъла на ЗЗЛД.

         „Агенция за подбор на кадри Хермес 2018“ притежава удостоверение № 2514 / 19.04.2018 г., издадено от Министерство на труда и социалната политика, за извършване на посредническа дейност при наемане на работа за територията на РБългария.

Ref № 18 – 014 – Шофьор / техник

Клиент ни е фирма търгуваща с високотехнологични масажни уреди.

Отговорности и задължения:

 • Доставка на стоки до клиент;
 • Монтаж на стоки при клиент;
 • Товаро – разтоварна дейност свързана с доставката;
 • Поддържане и грижа за поверения автомобил;

Изисквания:

 • Шофьорска книжка – категория B с опит мин.2 год;
 • Познаване на различните райони на града;
 • Организираност, лоялност и комуникативност;
 • Отговорност и способност за работа в екип;

Предлагани условия:

 • Безсрочен трудов договор със срок на изпитание 1 месец.
 • Работно време – 09:00 – 17:00 часа с 1 час обедна почивка.
 • Местонахождение на работното място: гр.София.

        Ако считате, че отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете своя автобиография на български език със снимка. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за интервю. Данните, които ни предоставяте, са защитени по смисъла на ЗЗЛД.

        „Агенция за подбор на кадри Хермес 2018“ притежава удостоверение № 2514 / 19.04.2018 г., издадено от Министерство на труда и социалната политика, за извършване на посредническа дейност при наемане на работа за територията на РБългария.

Ref № – 18 – 012 – Комисионер заложна къща

Клиент ни е фирма развиваща дейност като заложна къща.

Отговорности и задължения:

 • Оценка на благородни метали – злато и сребро – количествено и качествено с цел залог;
 • Оценка на електронна апаратура със същата цел;
 • Работа с клиенти;
 • Работа със специфичен софтуер;
 • Административна дейност по отношение на документация;
 • Познаване на нормативната уредба за функциониране на заложните къщи и спазването й;

Изисквания:

 • Компютърна грамотност;
 • Лоялност;
 • Конфиденциалност;
 • Отговорност към работния процес.

 

Предлагани условия:

 • Трудов договор със срок на изпитание 6 месеца;
 • Работно време по график, 40 часова работна седмица;
 • Фирмено обучение;
 • Висока степен на сигурност на работното място;
 • Местонахождение на работното място: София.

Ако считате, че отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете своя автобиография на български език със снимка. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за интервю. Данните, които ни предоставяте, са защитени по смисъла на ЗЗЛД.

„Агенция за подбор на кадри Хермес 2018“ притежава удостоверение № 2514 / 19.04.2018 г., издадено от Министерство на труда и социалната политика, за извършване на посредническа дейност при наемане на работа за територията на РБългария.