Ref № – 18 – 012 – Комисионер заложна къща

Клиент ни е фирма развиваща дейност като заложна къща.

Отговорности и задължения:

 • Оценка на благородни метали – злато и сребро – количествено и качествено с цел залог;
 • Оценка на електронна апаратура със същата цел;
 • Работа с клиенти;
 • Работа със специфичен софтуер;
 • Административна дейност по отношение на документация;
 • Познаване на нормативната уредба за функциониране на заложните къщи и спазването й;

Изисквания:

 • Компютърна грамотност;
 • Лоялност;
 • Конфиденциалност;
 • Отговорност към работния процес.

 

Предлагани условия:

 • Трудов договор със срок на изпитание 6 месеца;
 • Работно време по график, 40 часова работна седмица;
 • Фирмено обучение;
 • Висока степен на сигурност на работното място;
 • Местонахождение на работното място: София.

Ако считате, че отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете своя автобиография на български език със снимка. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за интервю. Данните, които ни предоставяте, са защитени по смисъла на ЗЗЛД.

„Агенция за подбор на кадри Хермес 2018“ притежава удостоверение № 2514 / 19.04.2018 г., издадено от Министерство на труда и социалната политика, за извършване на посредническа дейност при наемане на работа за територията на РБългария.

Ref № 18 – 011 – Офис координатор

Клиент ни е утвърдена фирма в строителния бранш.

Отговорности и задължения:

• Изпълнява административни задължения в помощ на управленския и професионалния състав;
• Получава постъпващата кореспонденция за управителя на дружеството, систематизира я в съответствие с установения ред и я предава за разглеждане;
• Контролира сроковете на изпълнение на материалите, определени от управителя за вземане на отчет;
• Осъществява организацията по подготовка на заседания и съвещания;
• Предава и получава информация по приемно предавателните устройства;
• Води картотека по установената номенклатура на документите и осигурява тяхното съхраняване;
• Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността;

Изисквания:

• Отлична компютърна грамотност;
• Умения за работа с документи и офис техника;
• Владеене на английски език /писмено и говоримо/, ще се счита за предимство;
• Организираност, лоялност и комуникативност;
• Отговорност и способност за работа в екип;

Предлагани условия:

• Трудов договор със срок на изпитание 6 месеца;
• Работно време – 8 часов работен ден;
• Местонахождение на работното място: София.

Ако считате, че отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете своя автобиография на български език със снимка. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за интервю. Данните, които ни предоставяте, са защитени по смисъла на ЗЗЛД.

„Агенция за подбор на кадри Хермес 2018“ притежава удостоверение № 2514 / 19.04.2018 г., издадено от Министерство на труда и социалната политика, за извършване на посредническа дейност при наемане на работа за територията на РБългария.

Ref № 18 – 003 – Работник сглобяване на детайли

Клиент ни е утвърдена компания в производството на специализирани продукти за поддържане на изделия от естествена и изкуствена кожа.

Отговорности и задължения:

 • Осъществяване на дейности, ръчни и машинни по сглобяване на детайлите на готовата продукция в производствения процес.

Изисквания към кандидата:

 •  Желание за работа;
 • Отговорност към работния процес;

 Предлагани условия:

 • Безсрочен трудов договор, срок на изпитание 6 месеца;
 • Работно време от 8:30 до 17:30 /петдневна работна седмица/;
 • Осигурен транспорт от метростанция Сливница до работното място и обратно;

     Ако считате, че отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете своя автобиография на български език със снимка. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за интервю. Данните, които ни предоставяте, са защитени по смисъла на ЗЗЛД.

    „Агенция за подбор на кадри Хермес 2018“ притежава удостоверение № 2514 / 19.04.2018 г., издадено от Министерство на труда и социалната политика, за извършване на посредническа дейност при наемане на работа за територията на РБългария.

Ref № 18 – 002 – Общ работник

Клиент ни е една от водещите дитрибуционни компании за бързооборотни продукти в България. 

 Отговорности и задължения:

 • Осъществява дейности, свързани с товаро–разтоварване и съхранение на стоки;
 • Подреждане на стоки, материали  и други в производствената и  складова база.

 Изисквания:

 •  Желание за работа;
 • Отговорност към работния процес;

Предлагани условия:

 • Безсрочен трудов договор със срок на изпитание 6 месеца;
 • Работно време: от 8:30 до 17:30 /петдневна работна седимца/ ;
 • Осигурен транспорт от метростанция Сливница до работното място и обратно;

       Ако считате, че отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете своя автобиография на български език със снимка. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за интервю. Данните, които ни предоставяте, са защитени по смисъла на ЗЗЛД.

         „Агенция за подбор на кадри Хермес 2018“ притежава удостоверение № 2514 / 19.04.2018 г., издадено от Министерство на труда и социалната политика, за извършване на посредническа дейност при наемане на работа за територията на РБългария.