Entries by admin

Ref № 19 – 009 – Отговорник спомагателни дейности

Клиент ни е утвърдена фирма в строителния бранш. Отговорности и задължения: Отговаря за спазване на пропускателния режим на служители, посетители и автомобили на сградата. Посреща и насочва клиенти към съответните офиси в сградата. Отговаря на телефонни обаждания. Приема пратки и съобщения. Съдейства за разрешаване на възникнали проблеми. Контактува с доставчици и подизпълнители на дружеството. Паркира […]

Ref № 19 – 008 – Преподавател по испански език

Агенция за подбор на кадри „Хермес“ търси да назначи преподавател по испански език. ИЗИСКВАНИЯ: • Завършено висше образование; • Опит на подобна позиция ; • Комуникативност, дипломатичност; ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ: • Планиране и провеждане на обучения; • Разработване на учебни помагала и материали, тестове; • Спазване на установения учебен процес; • Отговорен за постигане на […]

Ref № 19 – 007 – Преподавател по английски език

Агенция за подбор на кадри „Хермес“ търси да назначи преподавател по английски език. ИЗИСКВАНИЯ: • Завършено висше образование; • Опит на подобна позиция ; • Комуникативност, дипломатичност; ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ: • Планиране и провеждане на обучения; • Разработване на учебни помагала и материали, тестове; • Спазване на установения учебен процес; • Отговорен за постигане на […]

Информационна среща

  Уважаеми  дами и господа,       Във връзка с изпълнението на Дейност 1 от проект по договор, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ   BG05M90P001 – 2.032 – 0017 – C01 – „Подкрепа за социално включване“, осъществяван с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез  Европейския социален фонд  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ […]

Ref № 19 – 006 – Търговски представител

              Клиент ни е фирма създаваща и търгуваща със селекция на селскостопански продукти и продукти за растителна защита. Отговорности и задължения: Осъществява цялостна комуникация с настоящи и бъдещи потенциални клиенти; Изготвя ежеседмичен/ежемесечен отчет в писмен вид пред прекия си ръководител; Въвежда данни за клиентите и заявките; Организиране и провеждане […]

Как да наемем чужденец на работа в българска фирма?

Хорариум: 8 уч часа В семинара ще бъдат разгледани следните теми: • Кои чужденци могат да работят легално на територията на РБългария. • Как се наемат на работа чужденци в Република България. • Разрешение за работа на чужденци – процедура, срокове, такси. • Единно разрешение за пребиваване и работа – процедура, срокове, такси. • Назначаване […]

„Психология на рекламата”

Програмата е ориентирана към работещи в сферата на рекламата и маркетинга или такива, които искат да обогатят знанията си свързани с рекламата от психологическа гледна точка. Целта е подобряване на социалните и психологическите познания на рекламиста, от гледна точка на мотивацията на потребителите, техните способности за взимане на решения, специфики от психологията на българина и […]

„Управление на екипи”

Програмата е ориентирана към служители работещи като управители на фирми, мениджъри на екипи, всички, които работят в сферата на човешките ресурси и се нуждаят от повишаване на професионалната си квалификация, както и придобиване на умения за работа с различи типове екипи, както и индивидуалните личности съставящи даден екип. Целта е подобряване на работната атмосфера, недопускане […]

„Управление и решаване на конфликти”

Програмата е ориентирана към всички, които работят в сферата на човешките ресурси и се нуждаят от повишаване на професионалната си квалификация, както и придобиване на умения за работа с различи типове екипи, знания за възникването, управлението и решаването на конфликти, възникнали в трудовия процес. Целта е подобряване на работната атмосфера, недопускане стресът и напрежението да […]

„Работа като Телефонен консултант”

Програмата е ориентирана към лица желаещи да се запознаят с работата като телефонни оператори, придобиване на знания и опит за спецификата на работата, както и създаване на умения за работа под стрес и напрежение. Целта е подобряване на работната атмосфера, недопускане стресът и напрежението да влияят пряко на изпълнението на професионалните задължения и намаляване влиянието […]