Entries by admin

Ref № 18 – 018 – Санитар/ка

Клиент ни е една от динамично развиващата се частна болница. Отговорности и задължения: Почистване на стаи, операционни, манипулационни; Гладене на бельо; Изисквания: Умения за работа с електроуреди – перална, прахосмукачка, ютия; Организираност, лоялност и отговорност. Предлагани условия: Трудов договор със срок на изпитание 3 месеца. Работно време – по график 12 часови смени (дневни и […]

Ref № 18 – 017 – Търговски представител

Клиент ни  е фирма развиваща дейност в проектирането, производството, доставката, монтажа и сервиза на асансьори. Отговорности и задължения: • Изготвя оферти към клиенти. • Кореспонденция с партньори. • Иницииране и търсене на клиенти. • Организация на доставки. Изисквания: • Владеене на английски език – писмено и говоримо. • Опит в продажби. • Шофьорска книжка. • […]

Reg № 18 – 016 – Невъоръжена охрана / отговорник спомагателни дейности

Клиент ни е утвърдена фирма в строителния бранш. Отговорности и задължения: Отговаря за спазване на пропускателния режим на служители, посетители и автомобили на сградата. Посреща и насочва клиенти към съответните офиси в сградата. Отговаря на телефонни обаждания. Приема пратки и съобщения. Съдейства за разрешаване на възникнали проблеми. Контактува с доставчици и подизпълнители на дружеството. Носи […]

Ref № 18 – 015 – Оперативен счетоводител

Клиент ни е фирма работеща в сферата на услугите. Отговорности и задължения: Съставяне и обработка на първични счетоводни документи; Осчетоводяване на документи; Изготвяне на справки; Комуникация с контрагенти на фирмата; Изисквания: Завършено икономическо образование; Познаване на нормативната уредба; Опит минимум 3 години; Организираност, лоялност и комуникативност; Отговорност и способност за работа в екип; Предлагани условия: […]

Ref № 18 – 014 – Шофьор / техник

Клиент ни е фирма търгуваща с високотехнологични масажни уреди. Отговорности и задължения: Доставка на стоки до клиент; Монтаж на стоки при клиент; Товаро – разтоварна дейност свързана с доставката; Поддържане и грижа за поверения автомобил; Изисквания: Шофьорска книжка – категория B с опит мин.2 год; Познаване на различните райони на града; Организираност, лоялност и комуникативност; […]

Ref № – 18 – 012 – Комисионер заложна къща

Клиент ни е фирма развиваща дейност като заложна къща. Отговорности и задължения: Оценка на благородни метали – злато и сребро – количествено и качествено с цел залог; Оценка на електронна апаратура със същата цел; Работа с клиенти; Работа със специфичен софтуер; Административна дейност по отношение на документация; Познаване на нормативната уредба за функциониране на заложните […]

Как да наемем чужденец на работа в българска фирма?

Хорариум: 8 уч часа В семинара ще бъдат разгледани следните теми: • Кои чужденци могат да работят легално на територията на РБългария. • Как се наемат на работа чужденци в Република България. • Разрешение за работа на чужденци – процедура, срокове, такси. • Единно разрешение за пребиваване и работа – процедура, срокове, такси. • Назначаване […]

„Психология на рекламата”

Програмата е ориентирана към работещи в сферата на рекламата и маркетинга или такива, които искат да обогатят знанията си свързани с рекламата от психологическа гледна точка. Целта е подобряване на социалните и психологическите познания на рекламиста, от гледна точка на мотивацията на потребителите, техните способности за взимане на решения, специфики от психологията на българина и […]

„Управление на екипи”

Програмата е ориентирана към служители работещи като управители на фирми, мениджъри на екипи, всички, които работят в сферата на човешките ресурси и се нуждаят от повишаване на професионалната си квалификация, както и придобиване на умения за работа с различи типове екипи, както и индивидуалните личности съставящи даден екип. Целта е подобряване на работната атмосфера, недопускане […]

„Управление и решаване на конфликти”

Програмата е ориентирана към всички, които работят в сферата на човешките ресурси и се нуждаят от повишаване на професионалната си квалификация, както и придобиване на умения за работа с различи типове екипи, знания за възникването, управлението и решаването на конфликти, възникнали в трудовия процес. Целта е подобряване на работната атмосфера, недопускане стресът и напрежението да […]