Entries by admin

Ref № 19 – 002 – Отговорник склад

Клиент ни е фирма търгуваща с моторни масла. Отговорности и задължения: Материално отговорен за складовите наличности; Приемане и издаване на стока на база предварително подготвени документи; Склада е със стелажи и стоката се подрежда със стакер – електрическо подемно устройство. Изисквания: Средно образование; Техническа грамотност; Шофьорска книжка категория Б ще се счита за предимство; Комуникативност, […]

Ref № 19 – 001 – Доставчик

Клиент ни е фирма търгуваща с моторни масла. Отговорности и задължения: Доставя стоки до клиенти в града по предварително изготвени заявки с превозно средство тип „пикап / баничарка“; Материално отговорно лице по отношение на доставките заплащани в брой; Намиране на допълнителни клиенти с опция за допълнително заплащане.  Изисквания: Средно образование; Техническа грамотност; Шофьорска книжка категория […]

Ref № 18 – 018 – Санитар/ка

Клиент ни е една от динамично развиващата се частна болница. Отговорности и задължения: Почистване на стаи, операционни, манипулационни; Гладене на бельо; Изисквания: Умения за работа с електроуреди – перална, прахосмукачка, ютия; Организираност, лоялност и отговорност. Предлагани условия: Трудов договор със срок на изпитание 3 месеца. Работно време – по график 12 часови смени (дневни и […]

Ref № 18 – 015 – Оперативен счетоводител

Клиент ни е фирма работеща в сферата на услугите. Отговорности и задължения: Съставяне и обработка на първични счетоводни документи; Осчетоводяване на документи; Изготвяне на справки; Комуникация с контрагенти на фирмата; Изисквания: Завършено икономическо образование; Познаване на нормативната уредба; Опит минимум 3 години; Организираност, лоялност и комуникативност; Отговорност и способност за работа в екип; Предлагани условия: […]

Ref № 18 – 014 – Шофьор / техник

Клиент ни е фирма търгуваща с високотехнологични масажни уреди. Отговорности и задължения: Доставка на стоки до клиент; Монтаж на стоки при клиент; Приема плащания от клиент; Товаро – разтоварна дейност свързана с доставката; Поддържане и грижа за поверения автомобил; Изисквания: Шофьорска книжка – категория B с опит мин.2 год; Познаване на различните райони на града; […]

Как да наемем чужденец на работа в българска фирма?

Хорариум: 8 уч часа В семинара ще бъдат разгледани следните теми: • Кои чужденци могат да работят легално на територията на РБългария. • Как се наемат на работа чужденци в Република България. • Разрешение за работа на чужденци – процедура, срокове, такси. • Единно разрешение за пребиваване и работа – процедура, срокове, такси. • Назначаване […]

„Психология на рекламата”

Програмата е ориентирана към работещи в сферата на рекламата и маркетинга или такива, които искат да обогатят знанията си свързани с рекламата от психологическа гледна точка. Целта е подобряване на социалните и психологическите познания на рекламиста, от гледна точка на мотивацията на потребителите, техните способности за взимане на решения, специфики от психологията на българина и […]

„Управление на екипи”

Програмата е ориентирана към служители работещи като управители на фирми, мениджъри на екипи, всички, които работят в сферата на човешките ресурси и се нуждаят от повишаване на професионалната си квалификация, както и придобиване на умения за работа с различи типове екипи, както и индивидуалните личности съставящи даден екип. Целта е подобряване на работната атмосфера, недопускане […]

„Управление и решаване на конфликти”

Програмата е ориентирана към всички, които работят в сферата на човешките ресурси и се нуждаят от повишаване на професионалната си квалификация, както и придобиване на умения за работа с различи типове екипи, знания за възникването, управлението и решаването на конфликти, възникнали в трудовия процес. Целта е подобряване на работната атмосфера, недопускане стресът и напрежението да […]

„Работа като Телефонен консултант”

Програмата е ориентирана към лица желаещи да се запознаят с работата като телефонни оператори, придобиване на знания и опит за спецификата на работата, както и създаване на умения за работа под стрес и напрежение. Целта е подобряване на работната атмосфера, недопускане стресът и напрежението да влияят пряко на изпълнението на професионалните задължения и намаляване влиянието […]