Entries by admin

Ref № – 18 – 012 – Комисионер заложна къща

Клиент ни е фирма развиваща дейност като заложна къща. Отговорности и задължения: Оценка на благородни метали – злато и сребро – количествено и качествено с цел залог; Оценка на електронна апаратура със същата цел; Работа с клиенти; Работа със специфичен софтуер; Административна дейност по отношение на документация; Познаване на нормативната уредба за функциониране на заложните […]

Ref № 18 – 011 – Офис координатор

Клиент ни е утвърдена фирма в строителния бранш. Отговорности и задължения: • Изпълнява административни задължения в помощ на управленския и професионалния състав; • Получава постъпващата кореспонденция за управителя на дружеството, систематизира я в съответствие с установения ред и я предава за разглеждане; • Контролира сроковете на изпълнение на материалите, определени от управителя за вземане на […]

Ref № 18 – 003 – Работник сглобяване на детайли

Клиент ни е утвърдена компания в производството на специализирани продукти за поддържане на изделия от естествена и изкуствена кожа. Отговорности и задължения: Осъществяване на дейности, ръчни и машинни по сглобяване на детайлите на готовата продукция в производствения процес. Изисквания към кандидата:  Желание за работа; Отговорност към работния процес;  Предлагани условия: Безсрочен трудов договор, срок на […]

Ref № 18 – 002 – Общ работник

Клиент ни е една от водещите дитрибуционни компании за бързооборотни продукти в България.   Отговорности и задължения: Осъществява дейности, свързани с товаро–разтоварване и съхранение на стоки; Подреждане на стоки, материали  и други в производствената и  складова база.  Изисквания:  Желание за работа; Отговорност към работния процес; Предлагани условия: Безсрочен трудов договор със срок на изпитание 6 месеца; […]

Как да наемем чужденец на работа в българска фирма?

Хорариум: 8 уч часа В семинара ще бъдат разгледани следните теми: • Кои чужденци могат да работят легално на територията на РБългария. • Как се наемат на работа чужденци в Република България. • Разрешение за работа на чужденци – процедура, срокове, такси. • Единно разрешение за пребиваване и работа – процедура, срокове, такси. • Назначаване […]

„Психология на рекламата”

Програмата е ориентирана към работещи в сферата на рекламата и маркетинга или такива, които искат да обогатят знанията си свързани с рекламата от психологическа гледна точка. Целта е подобряване на социалните и психологическите познания на рекламиста, от гледна точка на мотивацията на потребителите, техните способности за взимане на решения, специфики от психологията на българина и […]

„Управление на екипи”

Програмата е ориентирана към служители работещи като управители на фирми, мениджъри на екипи, всички, които работят в сферата на човешките ресурси и се нуждаят от повишаване на професионалната си квалификация, както и придобиване на умения за работа с различи типове екипи, както и индивидуалните личности съставящи даден екип. Целта е подобряване на работната атмосфера, недопускане […]

„Управление и решаване на конфликти”

Програмата е ориентирана към всички, които работят в сферата на човешките ресурси и се нуждаят от повишаване на професионалната си квалификация, както и придобиване на умения за работа с различи типове екипи, знания за възникването, управлението и решаването на конфликти, възникнали в трудовия процес. Целта е подобряване на работната атмосфера, недопускане стресът и напрежението да […]

„Работа като Телефонен консултант”

Програмата е ориентирана към лица желаещи да се запознаят с работата като телефонни оператори, придобиване на знания и опит за спецификата на работата, както и създаване на умения за работа под стрес и напрежение. Целта е подобряване на работната атмосфера, недопускане стресът и напрежението да влияят пряко на изпълнението на професионалните задължения и намаляване влиянието […]

„Развитие на комуникативни умения“

Програмата е ориентирана към лица желаещи да изградят по-добри лични и делови взаимоотношения, с партньори, колеги или клиенти. Това е една добра основа за самооценка и регулиране на работата в екип , при различни условия на труд. Целта е подобряване на социалните и психологическите междуличностни отношения, Поглед върху себе си от друга гледна точка и […]