Entries by admin

Ref № 18 – 007 – Шлосер

Клиент ни е утвърден на пазара автосервиз.  Отговорности и задължения: Разоборудване и оборудване на автомобили.  Изисквания към кандидата: Отговорен, организиран и изпълнителен; Умения за работа в екип;  Предлагани условия: Безсрочен трудов договор, срок на изпитание 6 месеца; Работно време – 08.30 – 17.30 часа; Местонахождение на работното място – София кв Бенковски.       […]

Ref № 18 – 006 – Бояджия превозни средства (подготовчик)

Клиент ни е утвърден на пазара автосервиз. Отговорности и задължения: Извършване на автобояджийски операции – шлайфане, китосване , филиране и облепване за боя на автомобили; Изисквания: Отговорност към работния процес; Организираност, сръчност, наблюдателност; Умения за работа в екип; Предлагани условия: Безсрочен трудов договор със срок на изпитание 6 месеца; Работно време – 08.30 – 17.30 […]

Ref № 18 – 005 – Домашен/на помощник/ца

Клиент ни е  фирма с предмет на дейност почистване и помощ в домакинството. Отговорности и задължения: Почистване на обекти, зададени от работодателя. Гладене и готвене. Изисквания: Завършено средно образование; Комуникативен, организиран и прецизен в работата си; Да е мобилен спрямо ангажиментите, които му се предлагат; Бързина и сръчност; Отговорност към работния процес; Опит на подобна […]

Ref № 18 – 004 – Администратор рецепция

Клиент ни е утвърдена фирма в строителния бранш. Отговорности и задължения: Посреща и насочва клиенти към съответните офиси в сградата; Отговаря на телефонни обаждания; Води интернет кореспонденция; Приема пратки и съобщения; Съдейства за разрешаване на възникнали проблеми; Борави с различни сградни системи за осигуряване комфорта на наемателите; Изготвя справки, отчети; Контактува с доставчици и подизпълнители […]

Ref № 18 – 003 – Работник сглобяване на детайли

Клиент ни е утвърдена компания в производството на специализирани продукти за поддържане на изделия от естествена и изкуствена кожа. Отговорности и задължения: Осъществяване на дейности, ръчни и машинни по сглобяване на детайлите на готовата продукция в производствения процес. Изисквания към кандидата:  Желание за работа; Отговорност към работния процес;  Предлагани условия: Безсрочен трудов договор, срок на […]

Ref № 18 – 002 – Общ работник

Клиент ни е една от водещите дитрибуционни компании за бързооборотни продукти в България.   Отговорности и задължения: Осъществява дейности, свързани с товаро–разтоварване и съхранение на стоки; Подреждане на стоки, материали  и други в производствената и  складова база.  Изисквания:  Желание за работа; Отговорност към работния процес; Предлагани условия: Безсрочен трудов договор със срок на изпитание 6 месеца; […]

Ref № 18 – 001 – Специалист

       Клиент ни е компания извършваща дейности в областта на контрола на стоки, анализи, контрол на стокови депозити, мониторинг, техническа оценка на складове за годност за съхранение на стоки, морски инспекции и проучвания, разследване на искове, логистика, аварийни констатации и консултантски услуги. Отговорности и задължения: Познаване и проследяване измененията на европейските регламенти и […]

Как да наемем чужденец на работа в българска фирма?

Хорариум: 8 уч часа В семинара ще бъдат разгледани следните теми: • Кои чужденци могат да работят легално на територията на РБългария. • Как се наемат на работа чужденци в Република България. • Разрешение за работа на чужденци – процедура, срокове, такси. • Единно разрешение за пребиваване и работа – процедура, срокове, такси. • Назначаване […]

„Психология на рекламата”

Програмата е ориентирана към работещи в сферата на рекламата и маркетинга или такива, които искат да обогатят знанията си свързани с рекламата от психологическа гледна точка. Целта е подобряване на социалните и психологическите познания на рекламиста, от гледна точка на мотивацията на потребителите, техните способности за взимане на решения, специфики от психологията на българина и […]

„Управление на екипи”

Програмата е ориентирана към служители работещи като управители на фирми, мениджъри на екипи, всички, които работят в сферата на човешките ресурси и се нуждаят от повишаване на професионалната си квалификация, както и придобиване на умения за работа с различи типове екипи, както и индивидуалните личности съставящи даден екип. Целта е подобряване на работната атмосфера, недопускане […]