work1

Ref № 19 – 009 – Отговорник спомагателни дейности

Клиент ни е утвърдена фирма в строителния бранш. Отговорности и задължения: Отговаря за спазване на пропускателния режим на служители, посетители и автомобили на сградата. Посреща и насочва клиенти към съответните офиси в сградата. Отговаря на телефонни обаждания. Приема пратки и съобщения. Съдейства за разрешаване на възникнали проблеми. Контактува с доставчици и подизпълнители на дружеството. Паркира […]

work1

Ref № 19 – 008 – Преподавател по испански език

Агенция за подбор на кадри „Хермес“ търси да назначи преподавател по испански език. ИЗИСКВАНИЯ: • Завършено висше образование; • Опит на подобна позиция ; • Комуникативност, дипломатичност; ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ: • Планиране и провеждане на обучения; • Разработване на учебни помагала и материали, тестове; • Спазване на установения учебен процес; • Отговорен за постигане на […]

work1

Ref № 19 – 007 – Преподавател по английски език

Агенция за подбор на кадри „Хермес“ търси да назначи преподавател по английски език. ИЗИСКВАНИЯ: • Завършено висше образование; • Опит на подобна позиция ; • Комуникативност, дипломатичност; ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ: • Планиране и провеждане на обучения; • Разработване на учебни помагала и материали, тестове; • Спазване на установения учебен процес; • Отговорен за постигане на […]

Информационна среща

  Уважаеми  дами и господа,       Във връзка с изпълнението на Дейност 1 от проект по договор, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ   BG05M90P001 – 2.032 – 0017 – C01 – „Подкрепа за социално включване“, осъществяван с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез  Европейския социален фонд  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ […]

търговски представител

Ref № 19 – 006 – Търговски представител

              Клиент ни е фирма създаваща и търгуваща със селекция на селскостопански продукти и продукти за растителна защита. Отговорности и задължения: Осъществява цялостна комуникация с настоящи и бъдещи потенциални клиенти; Изготвя ежеседмичен/ежемесечен отчет в писмен вид пред прекия си ръководител; Въвежда данни за клиентите и заявките; Организиране и провеждане […]