work1

Ref № – 18 – 012 – Комисионер заложна къща

Клиент ни е фирма развиваща дейност като заложна къща. Отговорности и задължения: Оценка на благородни метали – злато и сребро – количествено и качествено с цел залог; Оценка на електронна апаратура със същата цел; Работа с клиенти; Работа със специфичен софтуер; Административна дейност по отношение на документация; Познаване на нормативната уредба за функциониране на заложните […]

big_s_17495de0513039cfb65d0223ed5121c9

Ref № 18 – 011 – Офис координатор

Клиент ни е утвърдена фирма в строителния бранш. Отговорности и задължения: • Изпълнява административни задължения в помощ на управленския и професионалния състав; • Получава постъпващата кореспонденция за управителя на дружеството, систематизира я в съответствие с установения ред и я предава за разглеждане; • Контролира сроковете на изпълнение на материалите, определени от управителя за вземане на […]

work1

Ref № 18 – 003 – Работник сглобяване на детайли

Клиент ни е утвърдена компания в производството на специализирани продукти за поддържане на изделия от естествена и изкуствена кожа. Отговорности и задължения: Осъществяване на дейности, ръчни и машинни по сглобяване на детайлите на готовата продукция в производствения процес. Изисквания към кандидата:  Желание за работа; Отговорност към работния процес;  Предлагани условия: Безсрочен трудов договор, срок на […]

focus425big

Ref № 18 – 002 – Общ работник

Клиент ни е една от водещите дитрибуционни компании за бързооборотни продукти в България.   Отговорности и задължения: Осъществява дейности, свързани с товаро–разтоварване и съхранение на стоки; Подреждане на стоки, материали  и други в производствената и  складова база.  Изисквания:  Желание за работа; Отговорност към работния процес; Предлагани условия: Безсрочен трудов договор със срок на изпитание 6 месеца; […]