търговски представител

Ref № 19 – 006 – Търговски представител

              Клиент ни е фирма създаваща и търгуваща със селекция на селскостопански продукти и продукти за растителна защита. Отговорности и задължения: Осъществява цялостна комуникация с настоящи и бъдещи потенциални клиенти; Изготвя ежеседмичен/ежемесечен отчет в писмен вид пред прекия си ръководител; Въвежда данни за клиентите и заявките; Организиране и провеждане […]

work1

Ref № 19 – 004 – Шофьор / техник

Клиент ни е фирма търгуваща с високотехнологични масажни уреди. Отговорности и задължения: Доставка на стоки до клиент; Монтаж на стоки при клиент; Приема плащания от клиент; Товаро – разтоварна дейност свързана с доставката; Поддържане и грижа за поверения автомобил; Изисквания: Шофьорска книжка – категория B с опит мин.2 год; Познаване на различните райони на града; […]