ГРАФИК  НА  ПРЕДСТОЯЩИ  ОБУЧЕНИЯ

организирани и провеждани от

Център за професионално обучение към Образователен бизнес център „Хермес“

Лица търсещи работа с регистрация в Агенция за подбор на кадри „Хермес“, ползват 10% отстъпка от таксите за обученията.

ОбучениеХорариум присъствени занятияонлайн занятия
Мениджър 10011.03.2019 12.03.2019
Финансист – банково дело10011.03.2019 12.03.2019
Офис – мениджър 10011.03.2019 12.03.2019
Туристически агент10011.03.2019 12.03.2019
Оперативен счетоводител10011.03.2019 12.03.2019
Данъчен и митнически посредник10011.03.2019 12.03.2019
Сътрудник в маркетинговите дейности10011.03.2019 12.03.2019
Човешки ресурси4811.03.2019 12.03.2019
ТРЗ и личен състав 2418.02.2019 19.03.2019
Управление на човешките ресурси2425.03.2019 26.03.2019
Бюджетно счетоводство10011.03.2019 12.03.2019
Английски език – А15018.03.2019
Френски език – А15024.03.2019
Италиански език – А15019.03.2019
Испански език – А15020.03.2019
Гръцки език – А15023.03.2019
Руски език – А150
Немски език – А150
Български език за чужденци – три нива
по 50 уч ч
5024.03.2019
Английски език за целите на правото – три нива по 50 уч ч5018.03.2019
Английски език за целите на маркетинга – три нива по 50 уч ч5019.03.2019
Английски език за целите на финансите – три нива по 50 уч ч5020.03.2019
Английски език за целите на медицината – три нива по 50 уч ч5023.03.2019