ГРАФИК  НА  ПРЕДСТОЯЩИ  ОБУЧЕНИЯ

организирани и провеждани от

Център за професионално обучение към Образователен бизнес център „Хермес“

Лица търсещи работа с регистрация в Агенция за подбор на кадри „Хермес“, ползват 10% отстъпка от таксите за обученията.

ОбучениеХорариум присъствени занятияонлайн занятия
Мениджър 10002.11.2018 02.11.2018
Финансист – банково дело10002.11.2018 02.11.2018
Офис – мениджър 10002.11.2018 02.11.2018
Туристически агент10002.11.2018 02.11.2018
Оперативен счетоводител10002.11.2018 02.11.2018
Данъчен и митнически посредник10002.11.2018 02.11.2018
Сътрудник в маркетинговите дейности10002.11.2018 02.11.2018
Човешки ресурси4820.11.2018 20.11.2018
ТРЗ и личен състав 2420.11.2018 20.11.2018
Управление на човешките ресурси2404.12.2018 04.12.2018
Бюджетно счетоводство10002.11.2018 02.11.2018
Английски език – А15005.11.2018
Френски език – А15004.11.2018
Италиански език – А15006.11.2018
Испански език – А15007.11.2018
Гръцки език – А15003.11.2018
Руски език – А150
Немски език – А150
Български език за чужденци – три нива
по 50 уч ч
5004.11.2018
Английски език за целите на правото – три нива по 50 уч ч5005.11.2018
Английски език за целите на маркетинга – три нива по 50 уч ч5006.11.2018
Английски език за целите на финансите – три нива по 50 уч ч5007.11.2018
Английски език за целите на медицината – три нива по 50 уч ч5003.11.2018