ГРАФИК  НА  ПРЕДСТОЯЩИ  ОБУЧЕНИЯ

организирани и провеждани от

Център за професионално обучение към Образователен бизнес център „Хермес“

Лица търсещи работа с регистрация в Агенция за подбор на кадри „Хермес“, ползват 10% отстъпка от таксите за обученията.

ОбучениеХорариум присъствени занятияонлайн занятия
Мениджър 10001.10.2018 г01.10.2018
Финансист – банково дело10001.10.2018 01.10.2018
Офис – мениджър 10001.10.2018 01.10.2018
Туристически агент10001.10.2018 01.10.2018
Оперативен счетоводител10001.10.2018 01.10.2018
Данъчен и митнически посредник10001.10.2018 01.10.2018
Сътрудник в маркетинговите дейности10001.10.2018 01.10.2018
Човешки ресурси4822.06.2018 г22.06.2018
ТРЗ и личен състав 2422.06.2018 г22.06.2018
Управление на човешките ресурси2425.06.2018 г25.06.2018
Бюджетно счетоводство10001.10.2018 01.10.2018
Английски език – А15001.10.2018
Френски език – А15007.10.2018
Италиански език – А15002.10.2018
Испански език – А15003.10.2018
Гръцки език – А15006.10.2018
Руски език – А150
Немски език – А150
Български език за чужденци – три нива
по 50 уч ч
5007.10.2018
Английски език за целите на правото – три нива по 50 уч ч5001.10.2018
Английски език за целите на маркетинга – три нива по 50 уч ч5002.10.2018
Английски език за целите на финансите – три нива по 50 уч ч5003.10.2018
Английски език за целите на медицината – три нива по 50 уч ч5006.10.2018