ГРАФИК  НА  ПРЕДСТОЯЩИ  ОБУЧЕНИЯ

организирани и провеждани от

Център за професионално обучение към Образователен бизнес център „Хермес“

ОбучениеХорариум присъствени занятияонлайн занятия
Икономист – икономика и мениджмънт 10002.10.2017 г03.10.2017 г
Финансист – банково дело10002.10.2017 г03.10.2017 г
Офис – мениджър 10002.10.2017 г03.10.2017 г
Организатор на туристическо агентска дейност10002.10.2017 г03.10.2017 г
Оперативен счетоводител10002.10.2017 г03.10.2017 г
Данъчен и митнически посредник10002.10.2017 г03.10.2017 г
Сътрудник в маркетинговите дейности10002.10.2017 г03.10.2017 г
Човешки ресурси4826.09.2017 г03.10.2017
ТРЗ и личен състав 2426.09.2017 г03.10.2017
Управление на човешките ресурси2410.10.2017 г17.10.2017 г
Бюджетно счетоводство10002.10.2017 г03.10.2017 г
Английски език – А1,А2,В1-всяко ниво по 100 уч ч10025.09.2017 г26.09.2017 г
Френски език – А1,А2,В1-всяко ниво по 100 уч ч10025.09.2017 г26.09.2017 г
Италиански език – А1,А2,В1-всяко ниво по 100 уч ч10025.09.2017 г26.09.2017 г
Испански език – А1,А2,В1-всяко ниво по 100 уч ч10025.09.2017 г26.09.2017 г
Гръцки език – А1,А2,В1-всяко ниво по 100 уч ч10025.09.2017 г26.09.2017 г
Руски език – А1,А2,В1-всяко ниво по 100 уч ч10025.09.2017 г26.09.2017 г
Немски език – А1,А2,В1-всяко ниво по 100 уч ч10025.09.2017 г26.09.2017 г
Български език за чужденци – А1,А2,В1-всяко ниво по 100 уч ч10025.09.2017 г26.09.2017 г
Английски език за целите на правото – три нива по 50 уч ч5018.10.2017 г19.10.2017 г
Английски език за целите на маркетинга – три нива по 50 уч ч5018.10.2017 г19.10.2017 г
Английски език за целите на финансите – три нива по 50 уч ч5018.10.2017 г19.10.2017 г
Английски език за целите на медицината – три нива по 50 уч ч5018.10.2017 г19.10.2017 г