ГРАФИК  НА  ПРЕДСТОЯЩИ  ОБУЧЕНИЯ

организирани и провеждани от

Център за професионално обучение към Образователен бизнес център „Хермес“

ОбучениеХорариум присъствени занятияонлайн занятия
Икономист – икономика и мениджмънт 10027.02.2018 г
Финансист – банково дело10005.03.2018 г
Офис – мениджър 10027.02.2018 г
Организатор на туристическо агентска дейност10027.02.2018 г
Оперативен счетоводител10030.01.2018
Данъчен и митнически посредник10005.03.2018 г
Сътрудник в маркетинговите дейности10007.03.2018 г
Човешки ресурси4820.01.2018 г
ТРЗ и личен състав 2420.01.2018 г
Управление на човешките ресурси2410.02.2018 г
Бюджетно счетоводство10027.02.2018 г
Английски език – А1,А2,В1-всяко ниво по 100 уч ч10013.03.2018 г
Френски език – А1,А2,В1-всяко ниво по 100 уч ч10013.03.2018 г
Италиански език – А1,А2,В1-всяко ниво по 100 уч ч10013.03.2018 г
Испански език – А1,А2,В1-всяко ниво по 100 уч ч10013.03.2018 г
Гръцки език – А1,А2,В1-всяко ниво по 100 уч ч10013.03.2018 г
Руски език – А1,А2,В1-всяко ниво по 100 уч ч10013.03.2018 г
Немски език – А1,А2,В1-всяко ниво по 100 уч ч10013.03.2018 г
Български език за чужденци – А1,А2,В1-всяко ниво по 100 уч ч10005.02.2018
Английски език за целите на правото – три нива по 50 уч ч5005.02.2018
Английски език за целите на маркетинга – три нива по 50 уч ч5005.02.2018
Английски език за целите на финансите – три нива по 50 уч ч5005.02.2018
Английски език за целите на медицината – три нива по 50 уч ч5005.02.2018