Информационна среща

Print

 

Уважаеми  дами и господа,

      Във връзка с изпълнението на Дейност 1 от проект по договор, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ   BG05M90P001 – 2.032 – 0017 – C01 – „Подкрепа за социално включване“, осъществяван с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез  Европейския социален фонд  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 , Ви информираме че на 11 септември 2019 година от 11.00 часа ще се проведе информационна среща в офиса на дружеството ни – София бул „Шипченски проход“ 63 ет 4.

    Целта на информационната среща е запознаване с целите на проекта и възможностите за включване в дейностите. Поканени за участие са безработни лица с желание и мотивация да подобрят конкурентоспособността си на пазара на труда.

Очакваме Ви!                                                                                  Местата са ограничени!

                                    Програма

         11.00 – 11.10 – Откриване на информационната среща;

         11.10 – 11.30  – Представяне на проекта;

         11.30 – 12.00 – Възможности за включване в дейностите по проекта;

         12.00 – 12.30 – Дискусия.

             

                            Заявете участие на 0886 984620 или чрез контактната форма.

Заяви участие