1

Ден на отворените врати

Уважаеми дами и господа,

Имаме удоволствието да Ви поканим за участие в инициатива на Агенция за подбор на кадри „Хермес” и Образователен бизнес център „Хермес” „Ден на отворените врати”, която ще се проведе

на 26 септември 2017 г. от 10.00 до 16.30 часа

в София, бул „Шипченски проход” 63 ет 12..

За лица търсещи работа:

Поканата ни е свързана с участието Ви в семинар на тема ”Успешно интервю”. Ще акцентираме на:

  • Как да напишем и какво да включим в  професионалната автобиография ;
  • Мотивационни писма – съдържание и необходимост ;
  • Представяне на интервю ;
  • Възможни въпроси, използвани като похват в подбора на кадри по време на интервю;
  • Пътят към успеха .

След приключване на семинара ще имате възможност да получите информация свързана с въпроси по настоящата ситуация на пазара на труда, както и да се възползвате от консултации относно: кариерно развитие, придобиване на квалификация и преквалификация и ключови компетенци, кандидатстване за работа .

За работодатели:

Имаме удоволствието да Ви поканим за участие в дискусия  на тема „Съвременни методи при управлението на човешките ресурси”, която ще се проведе на 26 септември 2017 г от 14.00 часа , София бул „Шипченски проход” № 63 ет 12.

В дискусията са поканенни за участие работодатели, собственици на фирми, управители, мениджъри отдел „Човешки ресурси”, медии.

Основният акцент е отговор на актуални въпроси, касаещи подбор, наемане, управление на човешкия капитал, проблеми и перспективи, възможности за сътрудничество и партньорство.

Участието ще Ви предостави възможността,  да се включите в конструктивния диалог, да получите информация за  нови техники и умения в управление на човешкия ресурс,  да обмените опит,   да създадете контакти с Ваши колеги.

Моля  потвърдите участието си до 20 септември 2 017 г

на тел 02 9832113, 0886 984620, info@hr-hermes.com

Очакваме Ви               Местата са ограничени.

 

П Р О Г Р А М А   

 „Ден на отворените врати „

Време

Тема

Участници

Забележка

10.00 – 11.00

Семинар: ”Успешно интервю” – лектор Боряна Станиславова – психолог

лица търсещи работа

Предварителна регистрация

11.00 – 12.00

Представяне  по време на интервюБоряна Станиславова – психолог

лица търсещи работа

Предварителна регистрация

12.00 – 13.00

Кариерно консултиране. Възможности за придобиване на квалификация и ключови компетентности. – екип от експерти на Агенцията и Центъра

лица търсещи работа Индивидуални консултации

14.00 – 14.15

Представяне на Агенция за подбор на кадри „Хермес“ и Център за професионално обучение към  Образователен бизнес център „Хермес“ – Даниела Велкова – прокурист

представители на държавни институции, работодатели

Предварителна регистрация

14.15 – 15.30

Дискусия:

Съвременни методи при управлението на човешките ресурси – модератор Даниела Велкова – прокурист Агенция за подбор на кадри „Хермес” и Образователен бизнес център „Хермес“

представители на държавни институции, работодатели

Предварителна регистрация

 

 

Заяви участие